Dr Valent Vnuk – Kućni liječnik Dijagnostičar [PDF Download]

Bol je simptom bolesti. Praćen osjećajem straha i životne opasnosti, za čovjeka je nesumnjivo najneugodniji doživljaj. Zbog toga je čovjek pojam bola proširio da bi označio tešku žalost i patnju. »Duša me boli«, kaže se u narodu.
Bol prati čovjeka čitavoga života. Rođenje je praćeno bolom, smrti često prethodi bol, čitav život ispunjen je razdobljima povremenoga bola.
I riječ bolest u našem jeziku potječe od riječi bol, koja je uvijek smatrana osnovnim znakom bolesti.

 

Continue reading “Dr Valent Vnuk – Kućni liječnik Dijagnostičar [PDF Download]”

Sanovnik [PDF Download]

Sanovnik predstavlja smernicu, putokaz kako bismo lakše razumeli snove. Međutim, simbole treba da čitamo i shvatamo na specifičan način, jer će nam samo tako snovi pomoći u našoj potrazi. U toku dana percipiramo stvari kojih nismo svesni, ali ih se zatim setimo u snu, kada su telo i duh potpuno opušteni. Odgovori na pitanja i rešenja za naše probleme pojavljuju nam se upravo tada i snove ne smemo da zanemarimo. Zašto ne bismo iskoristili ono što nam poručuje naša podsvest?! Continue reading “Sanovnik [PDF Download]”

Henrik Sjenkjevič – Kroz pustinju i prašumu [PDF Download]

Avanturistički roman koji prati opasno putovanje dvoje mladih ljudi po divljim afričkim pustinjama i prašumama. Osmogodišnja Engleskinja Nela i četrnaestogodišnji Poljak Staša, na prevaru grupe surovih ljudi, bivaju kidnapovani. U ovoj uzbudljivoj i potresnoj priči opisana je njihova borba za povratak kući, težak put koji su morali da prežive, ali i iskrena mladalačka ljubav koja se razvila između lepe, bespomoćne devojčice i hrabrog, brižnog Staše. Na dramatičnom putu kroz Afriku, pojavljuju se i dvoje malih domorodaca, Kali i Mea, kao i dobroćudni slon King i verni pas Saba, koji zajedno sa Stašom i Nelom čine ovu dirljivu priču nezaboravnom. Continue reading “Henrik Sjenkjevič – Kroz pustinju i prašumu [PDF Download]”

Novak Djoković – Serviraj za pobedu [PDF Download]

Broj 1 na ATP listi.

Četrnaestodnevni plan bezglutenske ishrane za vrhunska fizička dostignuća i mentalnu snagu.

Novak Đoković je, po mišljenju sportskih novinara, 2011. ostvario najbolju igračku sezonu u istoriji tenisa. Osvojio je deset turnira, od toga tri grend slem titule, i ostvario niz od četrdeset tri uzastopne pobede. A nepune dve godine ranije ovaj šampion začudo jedva da je mogao da završi turnir. Kako je igrač koga su dotle mučili bolovi, teškoće sa disanjem i povrede na terenu odjednom postao teniser broj 1 na svetu? Odgovor je neverovatan: promenio je način ishrane. Continue reading “Novak Djoković – Serviraj za pobedu [PDF Download]”

Fridrih Niče – Volja za moć [PDF Download]

Najslavnije i najkontroverznije Ničeovo delo, najbogatija riznica misli ovog filozofa.

Či­ta­lac ne tre­ba da se va­ra u po­gle­du smi­sla na­zi­va ko­ji je dan ovom je­van­đe­lju bu­duć­no­sti – „Vo­lja za moć – po­ku­šaj pre­o­ce­njivanja svih vred­no­sti”. Sa ovom for­mu­lom do­la­zi do iz­ra­za je­dan pro­tiv­po­kret u po­gle­du na prin­cip i za­da­tak; po­kret ko­ji će u ta­ko da­le­koj bu­duć­no­sti za­me­ni­ti onaj pot­pu­ni ni­hi­li­zam, ko­ji opet pret­po­sta­vlja, lo­gič­ki i psi­ho­lo­ški, ko­ji ni­ka­ko druk­čije i ne mo­že do­ći ne­go pre­ko nje­ga i iz nje­ga. Jer za­što je sa­da po­be­da ni­hi­li­zma nu­žna? Za­to što na­še da­na­šnje vred­no­sti u nje­mu na­la­ze svoj za­vr­še­tak, što je ni­hi­li­zam kraj­nji lo­gič­ki iz­vod iz na­ših ve­li­kih vred­no­sti i ide­a­la – jer mi mo­ra­mo naj­pre do­ži­ve­ti ni­hi­li­zam da bi nam mo­glo po­sta­ti ja­sno ka­kva je za­pra­vo vred­nost tih „vred­no­sti”… Pre ili po­sle na­ma će bi­ti nu­žne no­ve vred­no­sti… Continue reading “Fridrih Niče – Volja za moć [PDF Download]”

Milorad Ekmečić – Dugo kretanje izmedju klanja i oranja [PDF Download]

DUGO KRETANJE IZMEĐU KLANJA I ORANJA – ISTORIJA SRBA U NOVOM VEKU 1492-1992.
Istorija akademika Milorada Ekmečića, treće dopunjeno izdanje, nezaobilazno je štivo za sve one koje zanima srpska istorija od XV do kraja XX veka. Na slikovit, zanimljiv i prijemčiv način ona daje najkraću sintezu istorije jednog naroda koji je prelazio iz rata u rat, sa ralicama koje se nisu menjale za najmanje četiri veka. U novo izdanje uneti su novi, dosad nepoznati detalji iz evropske i srpske istoriografije, jer je autor na osnovu dugog istraživanja nepoznatih izvora ponudio sintezu nacionalne istorije u okviru opšte istorije sveta.

Continue reading “Milorad Ekmečić – Dugo kretanje izmedju klanja i oranja [PDF Download]”

Rade Šerbedžija – Do poslednjeg daha [PDF Download]

Kako je to odjednom čudno i strano. Sijedam za kompjuter i počinjem pisati prijatelju u moju tuđinu. Pišem tamo gdje mi je postalo tuđe. Riječi polako izlaze iz mene i čine se trome i pospane, kao da nemaju šta reći ili objasniti. A i nema se, zapravo, više ništa reći ni objasniti. Prijatelji to ionako razumiju, a bitange više ne uzimam za ozbiljno, jer ih, kad mi se pojave, odagnam od sebe k’o dosadne muhe sa revera moga crnoga kaputa. Dragi Igor Mandić uvijek mi je govorio kako treba pisati, pisati i pisati, jer riječi dolaze do ljudi. Nađu svoj put. Odjek. Ipak, trebam li pisati o svemu tome što sam proživio ovih trinaest godina? Ima li smisla, i zašto, napokon? Ja sam se već odavno pomirio sa svojom sudbinom. Znam da sam, na neki način, gubitnik i da se vrijeme koje smo svi skupa proživjeli ovih trinaest godina nije odviše nježno ponijelo prema ljudima poput mene, ali znam i to da sam izabrao put koji su mi nalagali moj moral i moja savjest.” Continue reading “Rade Šerbedžija – Do poslednjeg daha [PDF Download]”

Džordan Piterson – 12 pravila za život [PDF Download]

Klinički psiholog i profesor psihologije na Univerzitetu u Torontu dr Džordan Piterson, trenutno je jedan od najcenjenijih, najuticajnijih i najpoznatijih mislilaca na svetu čija predavanja na kanalu Jutjub imaju više od 35 miliona pregleda.

U vreme globalnih promena i gotovo nezapamćene političke polarizacije, njegovi stavovi i jasna poruka o važnosti lične odgovornosti i traganja za smislom života naišli su na ogroman broj pristalica širom sveta. Continue reading “Džordan Piterson – 12 pravila za život [PDF Download]”

Milo Lompar – Duh samoporicanja [PDF Download]

Šesto, završno izdanje knjige, u koju su uključene sve polemike koje je autor vodio sa protivnicima srpskog stanovišta poslednjih godina.

– Šta je tajna srpskog stanovišta?
– Zašto je srpsko stanovište jedina zabranjena ideologija?
– Ko je odgovoran za prodor hrvatskog stanovišta u srpsku kulturu i politiku?
– Šta je titoizam i kakvu štetu je naneo srpskom narodu?
– Ko su nosioci titoizma i neojugoslovenstva i šta nam oni spremaju?
– Šta srpski narod treba da učini na početku 21. veka ako želi da opstane?
– Koja je najkritikovanija i najhvaljenija srpska knjiga na početku 21. veka?
– Zašto je Duh samoporicanja konstantno rasprodat?
– Zašto ove fantastične knjige nema po knjižarama?
– Zbog čega nijedan izdavač ne želi da je ponovo štampa?
– Zašto je Milo Lompar, posle objavljivanja Duha samoporicanja, postao najnapadaniji srpski intelektualac?
– Ko je čovek ko je odbio da bude direktor Narodne biblioteke Srbije i koji je dao ostavku na mesto direktora „Politike“ iz principijelnih razloga? Continue reading “Milo Lompar – Duh samoporicanja [PDF Download]”