Aleksandar Nikolić – Profesija fudbaler [PDF Download]

Fudbal je jedna od najomiljenijih igara. Bez fudbala, kao ni bez igre i zabave uopšte, ne može se zamisliti život savremenog čoveka. Igra i zabava su ravnopravni sa drugim područjima čovekovog društvenog života. Po svom značaju oni se nalaze na istoj ravni na kojoj se nalaze i materijalna proizvodnja, kultura, vaspitanje, politika. Njihov značaj je u tome što predstavljaju ono područje za koje vreme treba da se uvećava na račun materijalne proizvodnje.

 

Knjigu možete pročitati na linku ispod: