Android 4 – Izrada aplikacija pomoću paketa Android SDK [PDF Download]

Želite da počnete izradu aplikacija za Android, danas vodeće mobilne platforme? Već pišete aplikacije za Android i hteli biste da proširite svoje znanje? Ova knjiga objedinjuje stručne savete i programski kôd koji vam trebaju.

Drugo izdanje je značajno prošireno i dopunjeno gradivom koje se odnosi na verziju Android 4.2.2. Dodata su nova poglavlja čije su teme napredne tehnike za višenitni rad i razvijanje korisničkog interfejsa, naplata direktno u aplikaciji, push poruke i upotreba koda napisanog na jeziku C/C++, kao i nove tehnike za sve – od upotrebe NFC tehnologije do servisa Google Cloud Messaging.

Isprobani, modularni recepti vode vas od samih osnova do upotrebe naprednih servisa, pomažući vam da najbolje iskoristite najnovije Androidove API-je i alatke. Autori knjige su potpuno ažurirali primere koda, koje su osmislili tako da služe kao početni šabloni za vaše sopstvene projekte i komponente. Tokom razvijanja aplikacija, savladaćete najbolje tehnike za efikasno rešavanje uobičajenih problema i izbegavanje zamki.

Knjiga obrađuje sledeće teme:

Organizovanje Android aplikacija i integrisanje njihovih aktivnosti
Efikasna upotreba servisa, prijemnika i alarma
Upravljanje nitima, uključujući i napredne tehnike kao što su upotreba objekata AsyncTasks i programa za učitavanje
Izrada robusnih i intuitivnih korisničkih interfejsa
Ugrađivanje naprednih mogućnosti u korisnički interfejs, kao što su namenski prikazi, animacija, podrška za osobe s posebnim potrebama i podrška za ekrane velikih dimenzija
Snimanje, reprodukovanje i obrada multimedijskog sadržaja
Interakcija sa SMS porukama, veb lokacijama i društvenim mrežama
Čuvanje podataka u bazi podataka SQLite i na druge načine
Integrisanje mogućnosti za naplatu direktno u aplikaciji pomoću servisa koje nudi portal Google Play
Upravljanje push porukama pomoću C2DM-a
Primena novih komponenata i struktura za razvijanje Android aplikacija na jeziku C/C++.
Efikasno testiranje aplikacija i otklanjanje grešaka pomoću Androidovih najnovijih alatki i tehnika, među kojima je i alatka LINT za analiziranje koda

Ova knjiga je sve što vam treba da započnete Android projekat čiji će rezultat biti aplikacija koja je korisna, bogata mogućnostima i koja se dobro prodaje.

Autori: Ronan Schwarz, Phil Dutson, James Steele

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Preuzmi knjigu