Ajnštajn za početnike [PDF Download]

Na prvi pogled deluje da prostor i vreme nemaju mnogo toga zajedničkog, ali da li je stvarno tako ?
Do početka XX veka i smatralo se da je tako, ali tada je došlo do velike promene u shvatanju ovih fundamentalnih pojmova prirode. Jedan od najvećih umova moderne fizike je sve to promenio, i u fiziku uveo jedan novi pojam koje je objedinio prostor i vreme. Taj nov pojam bio je prostor-vreme. Uvođenjem ovog novog pojma svet oko nas prilično menja svoj izgled – on prestaje da bude trodimenzionalan i postaje četvorodimenzionalan. Istovremeno, pojavljuje se mnogo pitanja na koje treba dati odgovore : Da li se svet sastoji samo od 4 dimenzije nama poznate dimenzije ili ih
možda ima još više ? Postoji li mogućnost da putujemo unazad kroz vreme ? Itd ,itd.
Ima još mnogo sličnih pitanja, ali teško je sa sigurnošću na njih odgovoriti.

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Anstajn za pocetnike

Ostavite komentar

CategoriesUncategorized