Aristotel – O duši [PDF Download]

Tekst koji vam predstavljamo, “O duši” Aristotel je napisao za vreme svog drugog boravka u Atini, pa je to njegovo zrelo doba, u kojem on već ima celinu svoje filozofije i sada je razrada pojedinih tema način proširivanja već oblikovane celine. Smatra se da je spis nastao oko 347. i 335. pre Hr. kad je pisao i druga svoja dela o biologiji. Spis je karakterističan po tome što nastoji dati neke definicije duše. Tematski deo ovoga spisa možemo prikazati kao jedinstvo psihologije i filozofije života, u čemu psihologija označava ono temeljno pitanje: Šta je duša?, pa se zato i mogu psihologija, ali i ovaj spis, nazvati kao učenje o duši. Budući da on svoju psihologiju promatra sa stanovništa biologije tu možemo govoriti o biološkoj psihologiji koja spada u prirodno–naučno područje.
Upoznati Aristotelovu misao o duši, znači upoznati njegovu misao o čoveku, tj. znači videti što Aristotel misli pod pitanjem: Ko je čovek? U ovome zato delu dolazi do izražaja njegove antropologija, njegov pogled na čoveka kao čoveka i ono što ga bitno čini takvim, tj. ono po čemu čovek ne bi, naprosto, bio čovek. U tome je veličina i bitnost ovoga kratkog, ali opet, važnog dela.

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Preuzmi knjigu