Aristotel – Retorika [PDF Download]

Neka bude rečeno toliko da je Aristotel svoju praktičnu i spekulativnu mudrost, kao filosof i etičar, pragmatičar i sistematičar naučnih disciplina, dobrim delom slio u Retoriku. Zahvaljujući tome, jezik i stil ovoga dela nisu jednostavni za razumevanje i prevođenje, pritom ne zaboravljajući da ovo, kao i većina Aristotelovih dela, predstavlja zbir predavanja, da je, dakle, reč ne o nekom kabinetskom delu već o diskusiji sa njegovim sledbenicima.

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Preuzmi knjigu