Nele Neuhaus – Duboke rane [PDF Download]

U svojem domu u Taunusu ubijen je devedeset i dvogodišnji David Goldberg, Židov koji je preživio holokaust. Prilikom obdukcije patolog je otkrio nešto vrlo neobično. Na ruci umrlog pronašao je ostatke tetovaže koja upućuje da je bio član posebnih SS jedinice tijekom Drugoga svjetskog rata. Potom su se dogodila još dva ubojstva. Jesu li povezana s prvim i što ih povezuje. Glavni inspektor kriminalistička policije Oliver von Bodenstein i njegova kolegica Pia Kirchhoff morat će istražiti slučaj i pronaći krivca. Rješavanje slučaja otkrit će mnoge događaje iz prošlosti koji povezuju žrtve ali i sve one na dugačkom popisu osumnjičenika. Continue reading →

Mario De Karvaljo – Fantazija za dva pukovnika i bazen [PDF Download]

Fan­ta­zi­ja za dva pu­kov­ni­ka i je­dan ba­zen je si­gur­no naj­bo­lji por­tu­gal­ski ro­man ob­ja­vljen 2003. Ni­šta na ovim stra­ni­ca­ma ni­je lo­še ni­ti do­sad­no, jer se uvek na­la­zi­mo okru­že­ni knji­žev­no­šću i tre­nut­nim do­ga­đa­ji­ma. Sva­ka stra­ni­ca iza­zi­va že­lju da je po­no­vo pro­či­ta­mo, ka­ko bi­smo uži­va­li u bri­ljant­noj na­ra­ci­ji, du­ho­vi­to­sti i ve­štom po­i­gra­va­nju re­či­ma.
DVA PUKOVNIKA, KOJI SU NEKADA RATOVALI U PREKOMORSKIM KOLONIJALNIM BITKAMA, SADA U PENZIJI, POVLAČE SE U PORTUGALSKU POKRAJINU ALENTEHO. JEDAN OD NJIH GRADI BAZEN, OKO KOGA POČINJU DA SE ODVIJAJU RAZNI DOGAĐAJI…

Kar­va­ljo bri­ljant­no osli­ka­va por­tu­gal­sku po­tre­bu da se ras­pra­vlja o sve­mu, ve­šti­nu ko­ja kra­si Por­tu­gal­ce i ko­ju oni obi­la­to ko­ri­ste. Pri­ča o dva pri­ja­te­lja za­sme­ja­va nas svo­jom pa­ro­di­jom i go­mi­la­njem ra­znih ele­me­na­ta: isti­ni­tog i la­žnog, re­al­nog i fan­ta­stič­nog, aneg­do­ta i mu­dre ar­gu­men­ta­cije. Ako bi­smo tra­ži­li in­spi­ra­ci­ju za ovaj ro­man, mo­ra­li bi­smo oti­ći u XIX vek, i mo­žda još vi­še u pro­šlost. Ovaj ro­man do­no­si nam ra­ble­ov­ski smeh i na­ra­tiv­nu ve­šti­nu Tri­stra­ma Šen­di­ja. I, što je još va­žni­je, ovo je pri­ča o Por­tu­gal­ci­ma, ali sko­ro sva­ka re­če­ni­ca u njoj kao da go­vo­ri o stvar­no­sti u ko­joj ži­vi do­ma­ći či­ta­lac.

Ma­rio de Kar­va­ljo ima spe­ci­fi­čan stil, sa­ti­ri­čan, la­gan za či­ta­nje, vr­lo za­ba­van, a li­ko­ve i si­tu­a­ci­je ko­je stva­ra uvek ka­rak­te­ri­še ono sme­šno i ap­surd­no u ljud­skim od­lu­ka­ma i raz­mi­šlja­nji­ma. Continue reading →

Danijela Blažeka – Vladarica [PDF Download]

“To su životinje! Divlje, primitivno, od Boginje prokleto pleme! Ništa im nije sveto: ni zadana reč ni vlastita čast! Nema razgovora s njima! Ne! Treba ih sve pobiti! Sve! I tako mi Boginje, ja ću to i učiniti!”

Glas visoke plavokose žene drhtao je od suzdržanog besa dok je dugim i brzim koracima merila raskošnu dvoranu Bele kupole.Bila je razdražena upornim protivljenjem i molbama svojih suvladarica. Dugi beli ogrtač protkan zlatnim trakama, znak njene vrhovne vlasti, zalepršao je kad se naglo zaustavila i okrenula. Sevajućim pogledom ošinula je dve žene koje su stajale pred njom. One se zabrinuto pogledaše. S obzirom na okolnosti i Vladaričin opravdani bes bilo je prilično opasno suprotstaviti joj se. Ali to im je u ovom slučaju bila dužnost.

Continue reading →

Gajto Gazdanov – Veče kod Kler [PDF Download]

Veče kod Kler (1930) je prvi roman Gajta Gazdanova i, po mišljenju kritike, najbolje delo o građanskom ratu u emigrantskoj književnosti.
Ovo je psihološki ljubavni roman na pozadini građanskog rata u Rusiji, istovremeno i epski i lirski. Ima autobiografsku osnovu u neostvarenoj mladalačkoj ljubavi prema Tatjani Paškovoj u Harkovu, koja je u romanu pretvorena u Francuskinju Kler. Obrnuta kompozicija (roman počinje od kraja) sastoji se od posebnih epizoda povezanih slučajnim asocijacijama. Iza naizgled jednostavne fabule krije se kompleksno delo. Continue reading →

Stefan Ivanović – Supruga [PDF Download]

Predivan brak prekinuće iznenadna smrt. Žena koja ga je oslobodila zatvorenosti i frustracija, i od njega napravila srećnog čoveka i uspešnog pisca, iznenada će preminuti. Ubrzo će otkriti da ona nije onakva kakvom se predstavljala i vratiće se starom poročnom životu.

Na odvikavanju od zavisnosti ponovo će igrom slučaja doći do velike ljubavi, ali neće sve biti onako kako je on zamišljao da će biti.

Iznenadna bolest, osećanje da je njegova karijera dostigla vrhunac, ponovo će ga dovesti u tešku situaciju. Kada mu ne preostane ništa drugo osim da veruje na scenu će stupiti njegova prva supruga… Continue reading →

Kasandra Kler – Grad izgubljenih duša [PDF Download]

Koja je cena previsoka, čak i za ljubav?
Instrumenti smrti se nastavljaju u napetoj petoj knjizi ovog bestseler serijala Njujork tajmsa. Ima li načina da se izgubljeno povrati i kome se može verovati kada se sukobe greh i spasenje?
Kada je opet srela svoju ljubav, koja je nestala posle dramatične borbe s nečistim silama Podzemnog sveta, Kleri se zaprepastila otkrivši da je magija demonice Lilit vezala njenog ljubljenog Džejsa za njenog zlog polubrata Sebastijana – i da je Džejs postao sluga zla. Klava je rešena da uništi Sebastijana, ali sada nije moguće nauditi jednom a poštedeti drugog. Dok Alek, Magnus, Sajmon i Izabel pokušavaju da se nagode s vilenjacima, demonima, anđelima i nemilosrdnim gvozdenim sestrama da bi spasli Džejsa, Kleri, sama za sebe, igra veoma opasnu igru. Cena koju bi mogla da plati za rizike koje preduzima nije samo njen život, već i Džejsova duša. Spremna je da učini sve za njega, ali može li da mu veruje? Da li je Džejs kojeg vidi pred sobom onaj Džejs kojeg bezrezervno voli, ili ga je ovog puta zaista zauvek izgubila?
Tama preti da će progutati Senolovce u dramatičnoj petoj knjizi svetski popularnog serijala, koja nam nudi redak spoj izuzetno intrigantnog zapleta, brze akcije koja kulminira raskošnim finalnim scenama, savršenim za filmsku obradu, i brojnih digresija o emotivnim životima junaka koje smo uveliko zavoleli. Continue reading →

Silvija Dej – Čarolija [PDF Download]

Max Westin. Utjelovljenje seksa. Mogla je to namirisati, osjetiti u njegovoj blizini. Sve u vezi njega bilo je pomalo grubo, pomalo odvažno. Primitivno stvorenje. Baš kakva je i sama bila.
Malo ju je predugo držao za ruku, njegov snažno prikovani pogled jasno je odavao namjere da je želi osvojiti. Ukrotiti…
„Viktorija.“ Njezino ime, samo jedna riječ, ali izgovoreno s toliko posjedovanja da je gotovo mogla osjetiti ogrlicu oko vrata. „To ti je u prirodi,“ promrmljao je. „Želja da te se uzme.“
U ovoj igri mačke i miša sve je iluzija, osim strasti koja ne može biti stvarnija…
“Vruć, žestok i duboko senzualan, ovaj roman je više nego dobitna kombinacija u svom žanru. Continue reading →

Nele Neuhaus – Zao vuk [PDF Download]

Na vruć ljetni dan, nedaleko od Frankfurta u rijeci su pronašli truplo mlade djevojke. Obdukcija pokazuje da je djevojka pretrpjela teško nasilje. Neobično je to što nitko nije prijavio njezin nestanak i nitko je ne traži. Pia Kirchhoff i Oliver von Bodenstein ni nakon četiri tjedna ne mogu utvrditi djevojčin identitet.

Ozračje je na odjelu K II u Hofheimu sumorno jer istraga ne pokazuje nikakve rezultate. Tada stiže poziv za drugi slučaj: netko je okrutno isukao i silovao popularnu televizijsku voditeljicu Hannu Herzmann. Iako teško ozlijeđena, uspjela je preživjeti, ali nije sposobna za ispitivanje. Istraga otkriva da je Hanna Herzmann istraživala vrlo škakljivu priču za svoju emisiju, no nitko ne zna o čemu je bila riječ. Pia i Bodenstein istražujući shvaćaju da su dvije istrage povezane te da svi tragovi vode prema skupini uglednih građana i domu za nezbrinutu djecu. Otkrivaju strašnu i opasnu tajnu koja ledi krv u žilama i koja će na kraju utjecati i na njihove živote… Continue reading →