Stjepan Marić – Fizika [PDF Download]

fizika_maricKnjiga Fizika,  autora dr Stjepana Marića, namenjena je studentima tehničkih fakulteta.

Ova knjiga obuhvata 17 oblasti iz fizike:Jedinstvo prirode, Fizičke osnove mehanike, Mehanika materijalne čestice, Dinamika čestice, Zakoni očuvanja u prirodi, Titranje (Oscilacije), Mehanički valovi i zvuk, Toplina, Elektromagnetni valovi, Spacijalna teorija relativnosti, Toplinsko zračenje, Kvanti elekromagnetnog zračenja (Fotoni), Bohtova teorija atoma, Kvantnomehanički model atoma, Optički kvantni generator laser, Fizika jezgra (Nuklerarna fizika) i Elementarne čestice.

Continue reading “Stjepan Marić – Fizika [PDF Download]”

Alber Kami – Kuga [PDF Download]

alber kami kuga“Kuga” je roman francuskog književnika i filozofa Albera Kamija iz 1947.

Roman je hronika koja opisuje fiktivnu epidemiju kuge što je 40-ih godina 20. stoleća zahvatila Oran. Pisan je u trećem licu iako ga zapravo piše jedan od sudionika zbivanja, doktor Bernard Rieux, pri čemu se koristi i bilješkama drugog važnog lika, Jeana Tarroua. Uz njih dvojicu, značajni likovi su i kriminalac Cottard, zaljubljeni novinar Rambert, sveštenik Paneloux te Joseph Grand, činovnik koji pokušava napisati knjigu. Od početka epidemije i invazije pacova pa do njenog povlačenja, opisane su sudbine ljudi koji se pokušavaju nositi sa sveprisutnom bolešću i teskobom u zatvorenom gradu. Delo se često tumači i kao alegorijski prikaz otpora nacističkoj okupaciji. Albert Camus

Continue reading “Alber Kami – Kuga [PDF Download]”

Martin Luter – O slobodi hrišćanina [PDF Download]

o slobodi hriscaninaPočetkom septembra 1520. godine bila je objavljena bula Exsurge Domine kojom je papa, Martinu Luteru pretio isključenjem iz crkve. Kao odgovor na to, Luter papi šalje ovaj kratki spis u kome on ukratko objašnjava sadržaj svoje osporavane nauke. U svom pismu papi, Luter za ovaj spis kaže: “Što se papira tiče, to je jedan mali traktat u kome je sadržana cela suma hrišćanskog življenja…”

 

Continue reading “Martin Luter – O slobodi hrišćanina [PDF Download]”

Herodotova istorija – Knjige I i II [PDF Download]

Herodotova-istorija-III-izdanje-0000016205229Herodotova “Istorija” mogla je nastati samo iz njegovog čistog nagona za istraživanjem, ali i njegovog naučnog uma. Ovo delo podjednako je fascinantno i danas, baš kao što je bilo fascinantno i u njegovo vreme. Zapisano je da je Herodot svoje slavno delo javno čitao na ulicama Atine i toliko oduševio Atinjane, da su mu dodelili nagradu od 12 talenata, što je Amerikanac Vil Djurant, koji navodi ovaj podatak, odmah preračunao i kaže da je to današnjih 60.000 dolara. I posle dve i po hiljade godina, od tih čitalačkih susreta na ulicama Atine, ova Herodotova “totalna istorija” podjednako fascinira.

Knjiga koja obeležava otkriće istorijskog vremena i početak njegovog merenja. Napisana 484 godine pre nove ere i danas je uzor i jedno od najvećih dela svetske istorije.

Naslov originala: Hródotos Istoríai.

Continue reading “Herodotova istorija – Knjige I i II [PDF Download]”

Džordž Orvel – 1984 [PDF Download]

1984„1984“ je anti-utopijski roman britanskog književnika Džordža Orvela, napisan 1948. a izdat 1949. godine.

Roman govori o životu naizgled beznačajnog pojedinca Vinstona Smita koji u jednom ministarstvu totalitarne države Okeanije radi na lažiranju istorijskih činjenica. Smit postaje nezadovoljan svojim ništavnim životom, te vremenom postaje protivnik takvog sistema i na kraju bude uhapšen, mučen i prevaspitan. George Orwell

Continue reading “Džordž Orvel – 1984 [PDF Download]”

Dž. R. R. Tolkin – Hobit [PDF Download]

hobbitHobit je roman Dž. R. R. Tolkina koji prethodi romanu „Gospodar prstenova“.

″Hobit″ je jedan u nizu Tolkinovih romana o Srednjoj zemlji koji je završen 1936. godine, a čije se prvo izdanje pojavilo 1937. godine. Prvobitno je bio napisan kao dečja knjiga, koja je sadržala elemente mitologije iz ″Silmariliona″ koji su kasnije iskorišteni da povežu ″Hobita″ sa ″Gospodarom Prstenova″.

Radnja romana se odigrava u Trećem dobu (po Tolkinovom računanju vremena), nakon radnje zbirke priča ″Silmarilion″, a pre ″Gospodara Prstenova″ i govori o hobitu Bilbu Baginsu i njegovim saputnicima na putovanju do Samotne planine, sukobu sa zmajem Šmaugom, i povratku kući. Hobbit pdf download

Continue reading “Dž. R. R. Tolkin – Hobit [PDF Download]”

Izazovi spoljne politike Srbije – Zbornik radova [PDF Download]

izazovi spoljnje politike srbijePublikacija „Izazovi spoljne politike Srbije“ nastala je kao deo obeležavanja dvadeset
godina rada Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Prethodila joj je istoimena međunarodna konferencija, održana 12. novembra 2015. godine u
Beogradu. Konferencija koju je organizovao Forum za međunarodne odnose, uz podršku Fridrih Ebert fondacije, imala je 16 govornika i voditelja debate i okupila je preko 160 učesnika iz sveta državne administracije, političkih stranaka, diplomatije, akademskih krugova, medija, kao i mladih istraživača i studenata. Izazvala je takođe interes istraživača koji se bave Srbijom i regionom iz većeg broja zemalja.

Continue reading “Izazovi spoljne politike Srbije – Zbornik radova [PDF Download]”

Glen Kuper – Čuvari biblioteke [PDF Download]

Glen Kuper Cuvari bibliotekeBudućnost čovečanstva je misterija skrivena na stranicama jedne knjige, knjige u kojoj je skriven datum Sudnjeg dana. I dok se svet pita šta će se stvarno dogoditi 9. februara 2027, nekoliko ljudi dobija razglednicu sa crtežom mrtvačkog sanduka i datumom: danom kada će umreti. Baš kao na početku neverovatnog niza događaja koji su doveli do otkrivanja Biblioteke mrtvih. Ipak, postoji jedna razlika: sve žrtve kineskog su porekla.

 

Continue reading “Glen Kuper – Čuvari biblioteke [PDF Download]”