B. D. Benedikt – Sedam dana Apokalipse [PDF Download]

sedam_dana_apokalipseSvet će biti uništen u užasnoj katastrofi i umesto njega nastaće novi svet, u kome više nema zla. Pred Vama je još jedna knjiga koja proročki govori o sudbini i smaku sveta i stvaranju novog. Ova apokaliptična priča podiže nivo naših adrenalinskih sokova. Zlo nema lice, ono nadolazi kao bezlična tama, prepuna užasa. Nažalost, preživelih je malo pa nema ko da ispriča kraj!

Predstave o skorom dolasku Antihrista i o smaku sveta uzbuđivale su tokom vekova, sve do naših dana, mnoge duhove. Takve predstave susrećemo naročito u persijskoj religiji, kod Jevreja one su dopunjene slikama iz starih orijentalnih mitova, a gnostička jevanđelja otvaraju nam nove stranice užasa…

Ova knjiga pokazuje čovekovu nemoć da predupredi neumitan kraj…

Pročitajte besplatno knjigu na linku:

B.D.Benedikt-Sedam dana apokalipse

 

Ostavite komentar