Bojan Dimitrijević – Kurjaci sa Ušća – Istorijat Eskadrile [PDF Download]

Ispred čitalaca je jedna istornja eskadrile u kojoj ratna priča dominira. Ona je nosilac i daje težinu istornjskom putu 232. eskadrile RV i PVO, zbog čega je ona i danas tako specifična. Moguće je da svi događaji nisu ispričani, niti da su svi akteri pomenuti. Moguće je da će savremenncnma ovako ispričani događaji izgledati drugačije nego što su ih oni doživeli. Ali to je sada već u domenu istoričareve moći, koji je na znalački način trebalo da opiše sva pregnuća i svu ne potrošenu energiju vazduhoplovaca koja ih je terala da bdiju na stajankama i u kabinama aviona.

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Preuzmi knjigu