Branislav Vulović – Ravanica [PDF Download]

Poslednja epoha srpske srednjovekovne arhitekture i umetnosti iz vremena kneza Lazara i njegovih naslednika tek u novije vreme je postala predmet opsežnijih i dubljih proučavanja. Ranije se poklanjalo više pažnje spomenicima koji su nastali u predhodnim epohama srpskog srednjeg veka, mada se ne može reći da se i na spomenicima doba kneza Lazara nije radilo. Između dva svetska rata su na nekoliko crkvenih građevina izvedene konzervatorsko restauratorske intervencije u duhu principa tada savremenih konzervatorskih shvatanja, i štampano je nekoliko monografskih studija o pojedinim spomenicima i niz kraćih osvrta na pojedine probleme. Cilj ove studije je da zahvati problem postanka prototipa, a preko njega mlađih spomenika takozvane moravske škole.

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Preuzmi knjigu