Ivan Ivanji – Moj lepi život u paklu [PDF Download]

Svedočanstvo autora o svom životu i najtragičnijim događajima 20. veka!
Moj lepi život u paklu je autobiografija pisca. Ivan Ivanji je rođen u bogatoj lekarskoj porodici, ali njihov bezbrižan i idiličan život prekida Drugi svetski rat i odlazak u koncentracioni logor Buhenvald. Ivan je tamo dospeo kad je imao petnaest godina i to iskustvo uveliko utiče na njegov dalji pogled na svet i život.
Ivanji je bio diplomata, Titov prevodilac, bio je u žiži dešavanja krupnih događaja i o svemu govori iskreno, otvoreno, ali i samoironično.

Continue reading “Ivan Ivanji – Moj lepi život u paklu [PDF Download]”

Branislav Nušić – Autobiografija [PDF Download]

“Autobiografija” Branislava Nušića ima za zadatak da nam predstavi život jednog pisca. Nušić je to uradio tako što nam je na veoma humorističan i zanimljiv način davao podatke iz svog života, s kojima se možemo i sami identifikovati. Nušić nam je predstavio svoj život na njemu svojstven i originalan način, a u isto vreme je dao kritiku društva, ali i kritiku biografa u “Predgovoru” knjige.

 

 

Continue reading “Branislav Nušić – Autobiografija [PDF Download]”

Volter Ajzakson – Stiv Džobs [PDF Download]

Ekskluzivna biografija kreativnog vizionara koji je promenio savremeni svet.

Napisana na osnovu više od četrdeset intervjua sa Stivom Džobsom, kao i na osnovu više od stotinu intervjua sa članovima porodice, prijateljima, suparnicima, konkurentima i kolegama – ova knjiga predstavlja hroniku burnog života i žestoke ličnosti kreativnog preduzetnika čija je strast prema savršenstvu i mahniti nagon za delanjem doneo revoluciju u šest privrednih grana: u personalnim računarima, animiranim filmovima, muzici, telefonima, tablet računarstvu i digitalnom izdavaštvu.

U vreme kada društva širom sveta pokušavaju da stvore privredu za digitalno doba, Džobs je najistaknutija ikona inventivnosti i primenjene imaginacije. On je znao da se nova vrednost u dvadeset prvom veku najbolje može stvoriti spajanjem kreativnosti i tehnologije, pa je izgradio kompaniju u kojoj su stvaralački iskoraci bili kombinovani sa izvanrednim inženjerskim dostignućima. Continue reading “Volter Ajzakson – Stiv Džobs [PDF Download]”

Antoan de Sent Egziperi – Zemlja ljudi [PDF Download]

Od zemlje saznajemo mnogo više o nama samima no iz svih knjiga. I to zato što nam se ona odupire.
Čovek sebe upozna tek kad se sukobi sa preprekom. Ali, da bi je savladao, potrebna mu je alatka, potreban mu je strug ili plug. Dok ore, seljak malo-pomalo izvlači iz prirode poneku tajnu, a istina do koje dolazi opšta je. Isto
tako i avion, ta alatka vazdušnih linija, uvodi čoveka u sve stare probleme.
Uvek mi je pred očima slika mog prvog noćnog leta u Argentinu, tamna noć u kojoj su kao zvezde jedino svetlucale retke svetiljke rasute po ravnici.

Continue reading “Antoan de Sent Egziperi – Zemlja ljudi [PDF Download]”

Miodrag Lazić – Dnevnik ratnog hirurga [PDF Download]

Dnevnik užasa – jer ga donosi ratni hirurg sa prve linije fronta jednog rata u kome u najstrašnijim mukama umire, ili ostaje obogaljeno, fizički ili duhovno, najčešće i fizički i psihički istovremeno, bezbroj mladih ljudi, žena, djece, staraca. S druge strane, svjedočanstvo M. Lazića o nadljudskoj borbi zdravstvenih radnika u ratnoj bolnici “Žica” u Blažuju za život ranjenika spomeničkog je karaktera – što je i svojeručan omaž zdravstvenim radnicima uopšte, onima koji u svakom ratu ostaju u sjeni; malo ili nimalo se zna o paklu kroz koji ovi junaci prolaze.

Continue reading “Miodrag Lazić – Dnevnik ratnog hirurga [PDF Download]”

Seren Kjerkegor – Dnevnici i zapisi (1834-1855) [PDF Download]

Dnevnici su svedočanstvo usamljenog duha koji je proživeo svoj životni vek u samoći, koja je hladna kao prostor u kome se okreću zvezde. Neprocenjivo blago njegovih zapisa je šifrovano pismo ljudskom duhu i duši, kao što su i ostala dela Serena Kjerkegora.

Ovaj velikan je živeo četrdeset jednu godinu (umro je 1855), a imao je veliki uticaj na filozofe kao što su Hajdeger, Jaspers, Sartr, a od naših pisaca značajan je njegov uticaj na mladog Ivu Andrića.

Continue reading “Seren Kjerkegor – Dnevnici i zapisi (1834-1855) [PDF Download]”

Knez Pavle Karadjordjević – Jedna zakasnela biografija [PDF Download]

Jugoslovenska široka javnost ni izbliza ne poznaje dovoljno život i ličnost kneza Pavla. Političke prilike su bile takve da se o njemu nije moglo ni pisati, ni govoriti, osim u šturim ideološkim izrazima. Zato nije ni čudo da je njegova biografija prvo objavljena u inostranstvu i na stranom jeziku. Sada se pruža prilika i jugoslovenskim čitaocima da pročitaju knjigu o njemu koja je napisana i objavljena još pre deset godina. Ali za saznanje nikad nije dockan.

Vreme u kome je živeo i delovao Pavle Karađorđević bilo je i složeno i protivrečno. Ni istoričarima još uvek nije sasvim jasno šta se sve događalo u godinama pred početak drugog svetskog rata u Jugoslaviji. Mnoge činjenice su isuviše dugo bile van domašaja. Mnoge su i dalje nepoznate. Uskraćena nam je potpuna istina. Continue reading “Knez Pavle Karadjordjević – Jedna zakasnela biografija [PDF Download]”