Bojan Dimitrijević – Kurjaci sa Ušća – Istorijat Eskadrile [PDF Download]

Bojan Dimitrijević - Kurjaci sa Ušća - Istorijat Eskadrile

Ispred čitalaca je jedna istornja eskadrile u kojoj ratna priča dominira. Ona je nosilac i daje težinu istornjskom putu 232. eskadrile RV i PVO, zbog čega je ona i danas tako specifična. Moguće je da svi događaji nisu ispričani, niti da su svi akteri pomenuti. Moguće je da će savremenncnma ovako ispričani događaji izgledati drugačije nego što su ih oni doživeli. Ali to je sada već u domenu istoričareve moći, koji je na znalački način trebalo da opiše sva pregnuća i svu ne potrošenu energiju vazduhoplovaca koja ih je terala da bdiju na stajankama i u kabinama aviona.

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Bojan Dimitrijević – Kurjaci sa Ušća – Istorijat Eskadrile

Izazovi spoljne politike Srbije – Zbornik radova [PDF]

izazovi spoljnje politike srbijePublikacija „Izazovi spoljne politike Srbije“ nastala je kao deo obeležavanja dvadeset
godina rada Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Prethodila joj je istoimena međunarodna konferencija, održana 12. novembra 2015. godine u
Beogradu. Konferencija koju je organizovao Forum za međunarodne odnose, uz podršku Fridrih Ebert fondacije, imala je 16 govornika i voditelja debate i okupila je preko 160 učesnika iz sveta državne administracije, političkih stranaka, diplomatije, akademskih krugova, medija, kao i mladih istraživača i studenata. Izazvala je takođe interes istraživača koji se bave Srbijom i regionom iz većeg broja zemalja.

Preuzmite besplatno zbornik na linku: Zbornik_Izazovi-spoljne-politike-Srbije

Rečnik omladinske politike [PDF]

recnik omladinske politikeRečnik omladinske politike je prvi dokument koji objedinjuje i definiše različite pojmove u oblasti omladinske politike. Razvile su ga: Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade, Krovna organizacija mladih Srbije i Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada, u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta. Akteri su kroz proces izrade Rečnika pokazali spremnost da uspostave sistemsku saradnju, usaglase vlastita razumevanja pojmova i usklade međusobne razlike u gledištima radi postizanja dogovora.

Preuzmite rečnik besplatno na linku: Rečnik-omladinske-politike