Seren Kjerkegor – Brevijar [PDF Download]

Da kažem nešto o sebi: ja nisam, nipošto, kako to možda vreme traži, nikakav reformator, niti kakav dubokoumni duh, vidovnjak, prorok. Ne, ja sam — dozvolite — ja sam u izuzetnoj meri izraziti policijski talent.
Još od detinjstva bio sam pod vlašću ogromne sete, čija dubina nalazi jedini pravi izraz u tome što mi je podarila ogromnu spretnost da se skrivam iza prividne veselosti i životne radosti. Jedina mi je radost bila, ukoliko se mogu prisetiti, što niko nije mogao da otkrije koliko sam bio nesrećan… Continue reading “Seren Kjerkegor – Brevijar [PDF Download]”

Ludvig Vitgenštajn – O izvesnosti [PDF Download]

Ovo što ovde objavljujemo nastalo je u poslednjih godinu i po dana Vitgenštajnovog života. Sredinom 1949, na poziv Normana Malkolma, on je posetio Sjedinjene Države; stanovao je u njegovoj kući u Itaci. Malkolm mu je dao nov podstrek da se pozabavi Murovim ’defence of common sense’ (odbranom zdravog razuma), to jest njegovom tvrdnjom da za jedan broj stavova on sa sigurnošću zna da su istiniti; na primer: „Ovde je jedna ruka – a ovde druga”, „Zemlja je postojala mnogo pre nego što sam se rodio” i Ja nikad nisam bio daleko od Zemljine površine”. Prvi od tih stavova je iz Murovog ’Proof of the External World’. Druga dva su iz njegovog spisa ’Defence of Common Sense’; oni su Vilgenštajna dugo već zanimali, i on je rekao Muru da je to njegov najbolji članak. Mur se složio. Ova knjiga sadrži sve što je Vitgenštajn, od onda pa do smrti, o toj temi napisao. Ona se, u celosti, sastoji od prvih beležaka; Vitgenštajn nije stigao da taj materijal pročisti i preradi. Continue reading “Ludvig Vitgenštajn – O izvesnosti [PDF Download]”

Žan Bodrijar – Amerika [PDF Download]

Žan Bodrijar bio je veliki francuski i svetski filozof koji je otvoreno kritikovao spoljnu politiku najmoćnije države na svetu. Kada je 7. marta 2007. godine objavljena vest o tihoj smrti filozofa koji je izazivao stalne bure svojim jeretičkim tekstovima, u pojedinim svetskim medijima pojavila se rečenica “Bodrijarova smrt se nije dogodila” kao parafraza teksta “Zalivski rat se nije dogodio”, u kome je ovaj provokativni mislilac rat u Zalivu 1991. nazvao simulacijom, konkretizujući svoju tezu da aktuelni fenomeni predstavljaju “savršen zločin” ubijanja realnosti. Žan Bodrijar, sociolog, filozof, teoretičar kulture i medija, rođen je 1929. godine u Remsu u Francuskoj. Sin državnog službenika i unuk farmera postaće kultna ličnost svetske intelektualne scene na prelazu dva veka. Wegove knjige prevedene su širom planete, na gotovo sve jezike sveta. Najznačajniji kod nas prevedeni naslovi su: “Simbolička razmena i smrt”, “Simulacija i simulakrum”, “Fatalne strategije”, “Prozirnost zla”, “Savršen zločin”, “O zavođenju”, “Drugo od istoga”, “Amerika”, “Cool memories”, “Iluzija kraja”… ​ Continue reading “Žan Bodrijar – Amerika [PDF Download]”

Jovan Dučić – Umešnost postojanja [PDF Download]

Misaona proza Jovana Dučića, koja je svoj vrhunac dostigla u bravuroznim, filozofski dubokim, zapisima o čoveku i njegovoj sudbini, sabranim u vanvremenim delima “Blago cara Radovana” i “Jutra sa Leutara“, zauzima posebno, istaknuto mesto, kako u srpskoj, tako i u svetskoj književnosti. Mali je broj svetskih literata koji su, na sličan način i na jednom mestu, izneli toliko kontemplacija o suštinskim pitanjima čovekove egzistencije.
Analizirajući najsuštastveniju problematiku čovekovog postojanja i opstajanja, Dučić je, manirom idejno neopterećenog pesnikafilozofa, građanina sveta, velikog erudite i intelektualca manovskohakslijevskog tipa, svojom mišlju prošao kroz najznačajnije filozofske, umetničke i političke tokove misli, od antike do svog vremena, u sredinama i epohama ljudske tradicije koje su za sobom ostavile najveće tragove. Rezultante ovih intelektualnokontemplativnih analiza zašle su u neslućene dubine i, na pojedinim mestima, kristalizovale se u misli očišćene od tragova pojedinačnih tradicija, kultura i epoha, sposobne da, u vidu maksima, izvađene iz konteksta, samostalno opstanu. Continue reading “Jovan Dučić – Umešnost postojanja [PDF Download]”

Seren Kjerkegor – Ili Ili [PDF Download]

„Šta ako je sve na svetu nesporazum, šta ako je smeh zapravo plač?“

Ili-ili je prvo veće filozofsko delo Serena Kjerkegora, danskog mislioca i autora iz XIX veka čija nas originalnost i danas opčinjava. Poznat pre svega kao tvorac ključnih koncepata moderne misli i „otac egzistencijalizma“, ali i kao religiozni mislilac, Kjerkegor zahvata oblasti filozofije, teologije, psihologije, književne kritike, religiozne literature i književnosti, istovremeno ih obogaćujući mnogim originalnim doprinosima. Ta moćna mešavina služi mu, pre svega, kao temelj za društvenu kritiku, ali i za novo tumačenje i revitalizovanje hrišćanske vere. Continue reading “Seren Kjerkegor – Ili Ili [PDF Download]”

Halil Džubran – Prorok [PDF Download]

Vrhunac Džubeanove temeljne filozofije nalazimo u njegovu zrelom delu Prorok. U njemu je podsvesno opisao vlastiti život: svoju mudrost dozrevanja, primanja svega što postoji i ulazak u harmoniju stvaranja. Prorok govori o čovekovu iskustvu između rođenja i smrti; o sokratovskoj temeljnoj samospoznaji u kojoj će se čovek, pre ili posle, naći usred neprekidnoga nastajanja i prolaznosti. Džubran o sebi razmišlja na tromeđi verskih tokova: židovstva, kršćanstva i islama. Na njega je utjecala i mudrost arapskih filozofa, osobito Averroesa, Avicene i al-Gazalija.

Continue reading “Halil Džubran – Prorok [PDF Download]”

Irvin Jalom – Gledanje u sunce [PDF Download]

Iz predgovora prof. dr Ljubomira Erića, psihijatra i psihoterapeuta:

• “Ovu knjigu treba da pročitaju svi.
• Oni koji se užasavaju smrti, jer će videti da to nije problem koji je nesavladiv.
• Oni koji nemaju strah od smrti, jer mogu da saznaju i razumeju kako ga drugi doživljavaju.
• Oni koji vole nekoga ko se užasava smrti, jer mogu naći način da ga umire.
• Oni koji se bave psihoterapijom svih orijentacija, jer će naučiti kako treba pristupati užasnutima od smrti. Ostalo neka otkrivaju sami.”

KAKO SE NOSITI SA STRAHOM, PANIKOM I UŽASOM OD SMRTI Continue reading “Irvin Jalom – Gledanje u sunce [PDF Download]”

Karl Jaspers – Filozofija egzistencije [PDF Download]

Pozvan sam da govorim o filozofiji egzistencije. Jedan deo današnje filozofije naziva se tim imenom. Ono što je danas prisutno treba istaći jednom oznakom koja će to prisutno odrediti.
Ono što se naziva filozofijom egzistencije samo je, doduše, oblik jedne iste, prastare filozofije. Ali  nije slučajno što je egzistencija u ovom trenutku postala reč koja označava filozofiju. Ona je naglasila ono što je jedno vreme bio gotovo zaboravljen zadatak filozofije: sagledati stvarnost u njenom poreklu i zahvatiti je na onaj način na koji se, misleći, sam sobom bavim — u unutrašnjem delanju.  Filozofiranje je htelo da nađe put povratka ka stvarnosti na osnovu čistog znanja o nečemu, na osnovu načina govora, na osnovu konvencija i igre uloga — na osnovu svega onoga što stoji u prvom planu.  Continue reading “Karl Jaspers – Filozofija egzistencije [PDF Download]”

Karl Jaspers – Uvod u filozofiju [PDF Download]

Sporno je, što je filozofija i kakva je njezina vrijednost. Od nje se očekuju izvanredna otkrića ili se ravnodušno ostavlja po strani kao bespredmetno mišljenje. Sa zazorom se promatra kao značajan napor neobičnika ili se prezire kao nepotrebno mozganje o sanjama. Smatra se stvari koja se tiče svakoga i koja bi stoga morala biti jednostavna i razumljiva ili ju se smatra toliko teškom daje baznadno baviti se njome. Ono što se pojavljuje pod imenom filozofije doista pruža primjere za toliko suprotstavljene prosudbe.
Za čovjeka koji vjeruje u znanost najgore je to što filozofija uopće nema nikakve općenito važeće rezultate, nešto što se može znati a time i posjedovati. Dok su znanosti na svojim područjima nužno stekle izvjesne i općenito priznate spoznaje, filozofija to nije postigla unatoč tisućljetnim naporima. Ne može se poreći: u filozofiji ne postoji nikakva jednodušnost u pogledu onog konačno spoznatog. Ono što svi nužno priznaju postalo je time znanstvenom spoznajom, to nije više filozofija, nego se odnosi na jedno posebno područje onoga što se može spoznati.

Continue reading “Karl Jaspers – Uvod u filozofiju [PDF Download]”

Salman Rušdi – Istok-zapad [PDF Download]

Devet priča podeljenih u tri poglavlja nudi nam kroz trojstvo teze, antiteze i sinteze Istoka i Zapada ono najbolje iz oba Rušdijeva sveta. Priče u ovoj zbirci pokazuju impresivno umeće Salmana Rušdija u dočaravanju različitih pripovedačkih trilera u Lekareovom stilu. Niko ne piše tako ubedljivo o rastrzanosti između starog i novog, kao što retko ko spaja istočni i zapadni svet s toliko humora. Salman Rushdie – Istok-zapad pdf download online knjiga online

Continue reading “Salman Rušdi – Istok-zapad [PDF Download]”