Eric Tiggeler – Joomla! 3 vodič [PDF Download]

Otkrijte kako da kreirate sajt koji je bogat funkcijama i koji možete lako da proširite, prilagodite i održavate, bez učenja HTMLa i Cascading Style Sheetsa (CSS).

Angažujte vaše web posetioce i pretvorite ih u aktivne korisnike; omogućite korisnicima da se registruju i dodaju sadržaje.
Koristite šablone da bi vaš sajt izgledao dobro i podesite CSS i prilagodite šablone koristeći sopstveni logo, fontove i boje.
Proširite mogućnosti Joomla-e tako što ćete pronaći i instalirati ekstenzije koje savršeno odgovaraju vašim potrebama.
Saznajte kako da povećate vidljivost sajta za mašine za pretragu primenjujući tehnike optimizacije (SEO). Continue reading “Eric Tiggeler – Joomla! 3 vodič [PDF Download]”

Tomislav Jovanović i Gordana Tanasković – Poslovno proizvodni informacioni sistemi – Oracle aplikacija i baza podataka [PDF Download]

Metod kojim je obrađen predmet udžbenika je informatički jezik (konkretno ORACLE) sa svojom specifičnom semantikom i sintaksom. Ovo je odredilo formu udžbenika, ne samo u pogledu rasporeda materije na aplikatvni deo i bazu podataka, već i na način izlaganja – dominantan je informatički jezik, dok je govorni jezik, odnosno verbalni opis, sporedan. To je dodatni doprinos obrazovanju budućih inženjera informatike.

Continue reading “Tomislav Jovanović i Gordana Tanasković – Poslovno proizvodni informacioni sistemi – Oracle aplikacija i baza podataka [PDF Download]”

Bruce Eckel – Misliti na Javi [PDF Download]

– Klasičan uvod u objektno orijentisano programiranje i za početnike i napredne korisnike, potpuno ažuriran za Javu SE5/6, s mnogo novih primera i poglavlja!
– Podloga za testiranje prikazuje rezultat svakog programa
– Prikazani su mnogi primeri projektnih obrazaca
– Uvod u XML za prenos podataka; SWT i Flash za korisnička okruženja
– Potpuno prerađeno poglavlje o paralelnom izvršavanju daje solidne osnove višenitnog programiranja
– Više od 500 Java programa u preko 700 datoteka za prevođenje, prerađenih za ovo izdanje i Javu SE5/6
– Prateća Web lokacija sadrži sav izvorni kôd, vodič s rešenjima, blog i multimedijalne seminare
– Temeljno pokriva osnove; objašnjava i napredne teme
– Izlaže zdrave principe objektno orijentisanog programiranja.

Continue reading “Bruce Eckel – Misliti na Javi [PDF Download]”

Naučite WordPress [PDF Download]

Ova knjiga vas, korak po korak, uči kako da pravite blogove ili veb stranice pomoću WordPressa. Najpre ćete saznati kako da kupite domen, izaberete veb server i omogućite rad svog domena na njemu. Nakon toga je opisano kako se WordPress instalira, konfiguriše i podešava za unošenje sadržaja. Naučićete gde da pronađete dodatne module i teme za WordPress te kako da ih koristite. Saznaćete kako da organizujete sadržaj bloga, podesite WordPress da bi vaš blog ili veb lokacija bili bolje rangirani u pretraživačima, i kako da svoj blog obogatite multimedijskim sadržajima. Obrađeni su i bezbednost WordPressa, otkrivanje uobičajenih problema u radu i njihovo otklanjanje. Naučićete i kako da svoju postojeću veb lokaciju prevedete u WordPress i zašto je to dobro. U svakom poglavlju je navedeno po čemu se verzija WordPress.com razlikuje od verzije koju ste instalirali samostalno.

Continue reading “Naučite WordPress [PDF Download]”

Vladislav Miškovic – Osnove programiranja Python [PDF Download]

Jezik Python je objektivno orjentisan interpretativni programski jezik opšte namene. Prema godišnjoj analizi svetskog udruženja inženjera elektrotehnike i elektronike (IEEE) jezik Python je trenutno najpopularniji programski jezik, a razlozi za to su:

  • jednostavna sintaksa i veoma čitljiv kod;
  • istovremeno velike programske mogućnosti i široka upotreba;
  • koriste ga velike svetske kompanije i organizacije (YouTube, Google, Yahoo, NASA…)
  • jezik je otvorenog koda, besplatan i ima dobru korisničku podršku.

Continue reading “Vladislav Miškovic – Osnove programiranja Python [PDF Download]”

Milan Gocić – Programski jezik C# [PDF Download]

Knjiga sadrži rešenja brojnih problema s kojima se svakodnevno susrećemo i dobar je oslonac za početak programerske karijere ili utvrđivanje zaboravljenih znanja. Podeljena je na tri dela:

– Prvi deo čine teorijska objašnjenja osnovnih pojmova iz oblasti programiranja i programskog jezika C#, data u obliku 194 pitanja i odgovora.

– Drugi deo čine 90 rešenih i detaljno komentarisanih zadataka iz različitih oblasti primene. Za svaku oblast je dato po nekoliko zadataka.

– Treći deo čine 100 pitanja i zadataka predviđenih za samostalan rad na osnovu prethodno stečenog znanja.

Continue reading “Milan Gocić – Programski jezik C# [PDF Download]”

Joe Habraken – Osnove umrežavanja [PDF Download]

Obogatite znanje prosečnog korisnika PC računara i postanite administrator mreže! Knjiga je pisana razumljivim stilom i obiluje praktičnim savetima o umrežavanju koji predstavljaju osnovu za rad sa mrežama. Naučite da razlikujete tipove mreža, da ih projektujete i konfigurišete, upoznajte različite hardverske komponente za umrežavanje računara, arhitekture mreža, saznajte kako računari međusobno komuniciraju na mreži, koje su osnovne razlike između popularnih mrežnih operativnih sistema, kako da obezbedite mrežu od spoljašnjih napada i virusa i rešavate probleme u mrežnoj komunikaciji.

Continue reading “Joe Habraken – Osnove umrežavanja [PDF Download]”

PC Press – Ubuntu Linux (instalacija, korišćenje, primena) [PDF Download]

Iako je već du­go pri­su­tan na IT sceni, GNU/Linux operativni sistem u poslednjih nekoli­ko godi­na počinje da se probi­ja i na trži­štu radnih stani­ca i desktop računara.
Kvali­tet proveren tokom godi­na obitavanja na serverskom trži­štu u kombinaci­ji sa mogućnosti­ma koje pru­ža kori­sni­ci­ma, a koje proističu iz njegove otvorene i slobodne pri­rode, omogućio je da ovaj operativni sistem zajedno sa masom apli­kaci­ja raznih namena postane opci­ja vredna razmatranja.

 

Continue reading “PC Press – Ubuntu Linux (instalacija, korišćenje, primena) [PDF Download]”

Milan Milosavljević – Veštačka inteligencija [PDF Download]

Veštačka inteligencija (VI) je konstituisana kao naučna oblast u neposrednoj vezi sa uspostavljanjem računarstva kao naučno – tehničke discipline. Ozbiljno je počela da se razvija ubrzo posle Drugog svetskog rata, a samo ime je dobila tek 1956. godine. VI trenutno obuhvata mnoštvo podoblasti, od vrlo opštih, kao što su učenje i percepcija, do uskih zadataka kao što je igranje šaha, dokazivanje matematičkih teorema, pisanja poezije, medicinska dijagnostika, automatsko prevodjenje, prepoznavanje govora, robotika i sl. VI sistematizuje i automatizuje intelektualne zadatke i stoga je potencijalno značajna za bilo koju sferu ljudske intelektualne aktivnosti. U tom kontekstu VI je univerzalna oblast, koja sasvim opravdano predstavlja deo kurikuluma gotovo svih obrazovnih profila računarstva i informatike danas. Continue reading “Milan Milosavljević – Veštačka inteligencija [PDF Download]”