Gojko Grubor i Milan Milosavljević – Osnove zaštite informacija [PDF Download]

Produktivnost savremenih poslovnih sistema u najvećoj meri zavisi od brzine donošenja odluka i kvaliteta upravljanja. Odlučivanje, a time i kvalitet upravljanja u potpunosti zavise od kvaliteto informacija, koje procesiraju, skladište i prenose računarski sistemi (RS) i računarske mreže (RM). U ovom udžbeniku umesto uobičajenih skraćenica IS (Informacioni sistem) ili IT (informacione tehnologije) koristiće se termin sistem informaciono komunikacionih tehnologija (IKTS), koji generički uključuje sve atribute i aspekte bezbednosti i zaštite: sistemski pristup, informacione objekte (informacije, podatke, programe), tehnologije (mrežne, informacione, komunikacione, zaštite) i Ijude. Continue reading “Gojko Grubor i Milan Milosavljević – Osnove zaštite informacija [PDF Download]”

Sigurnost računarskih mreža i sistema [PDF Download]

Nekada su se problemima sigurnosti računarskih sistema i mreža bavile vojska, diplomatija, policija i vlade. Sada to postaje problem svih koji obavljaju bankarske transakcije sa svog računa ili kupuju preko Interneta. Napadači imaju brojne prednosti, od kojih je najveća mogućnost iznenađenja, tj. mogućnost izbora vremena, mesta i načina napada. Lica zadužena za odbranu sistema moraju uvek biti spremna, na svakom mestu i za sve načine napada.Ova sveobuhvatna, jasna i sistematična knjiga posvećena je osnovnim teorijskim i praktičnim konceptima sigurnosti informacionih i komunikacionih tehnologija. Continue reading “Sigurnost računarskih mreža i sistema [PDF Download]”

Osnove Java programiranja [PDF Download]

Programski jezik Java se koristi za rešavanje zadataka na računaru iz različitih oblasti ljudske delatnosti. Zato programi napisani u Javi mogu biti obični tekstualni ili grafički programi, ali i složenije aplikacije zasnovane na principima mrežnog programiranja, višenitnog programiranja, rada sa bazama podataka i mnogih drugih tehnologija. Obim i sadržaj ove knjige, međutim, prilagođeni su nastavnom planu i programu odgovarajućeg predmeta na Fakultetu za informatiku i računarstvo Univerziteta Singidunum u Beogradu. Pošto je knjiga zamišljena kao fakultetski udžbenik za prvo upoznavanje sa Javom, moralo se odustati od složenijih tema i svesti materijal za razumnu meru. Zbog toga je u knjizi samo „zagrebana površina” svih mogućnosti programskog jezika Java. Knjiga ipak pruža solidnu osnovu za dalje učenje svima koji žele da se profesionalno bave Java programiranjem. Informacije o dodatnim mogućnostima Jave mogu se pronaći u literaturi koja je navedena na kraju knjige. Continue reading “Osnove Java programiranja [PDF Download]”

Android 4 – Izrada aplikacija pomoću paketa Android SDK [PDF Download]

Želite da počnete izradu aplikacija za Android, danas vodeće mobilne platforme? Već pišete aplikacije za Android i hteli biste da proširite svoje znanje? Ova knjiga objedinjuje stručne savete i programski kôd koji vam trebaju.

Drugo izdanje je značajno prošireno i dopunjeno gradivom koje se odnosi na verziju Android 4.2.2. Dodata su nova poglavlja čije su teme napredne tehnike za višenitni rad i razvijanje korisničkog interfejsa, naplata direktno u aplikaciji, push poruke i upotreba koda napisanog na jeziku C/C++, kao i nove tehnike za sve – od upotrebe NFC tehnologije do servisa Google Cloud Messaging. Continue reading “Android 4 – Izrada aplikacija pomoću paketa Android SDK [PDF Download]”

PHP i MySQL – Za dinamičke veb sajtove [PDF Download]

Ova knjiga vam donosi sve što je potrebno da znate kako biste dobili najviše od PHP-a i MySQL-a, vodi vas kroz osnovne zadatke korak po korak, pokazujući vam kako da: napravite čiste i pristupačne dinamičke veb sajtove, sa naprednim izgledom i u skladu sa standardima; razvijete programerske veštine i najbolju potrebnu praksu kako biste izradili privlačne dinamičke veb sajtove uz pomoć HTML oznaka u sprezi sa moćnim funkcijama PHP-a i MySQL-a. Continue reading “PHP i MySQL – Za dinamičke veb sajtove [PDF Download]”

Nenad Desimirović i Vladimir Djurić – Kompjuterske tajne Hacker Book [PDF Download]

Pomoću ove knjige svaki korsnik računara može da se na brz i jednostavan način upozna sa manje poznatom stranom korišćenja interneta i opasnostima koje vrebaju.Sve o virusima, trojancima, crvima, špijunskim programima i ostalim parazitima, kao i o programima koji se koriste za uklanjanje istih.Kako se sa interneta preuzimaju programi, igrice, muzika, filmovi, itd. pomoću P2P programa za razmenu datoteka?Šta je crack (krekovanje) programa i igrica?Kako se izvodi i o čemu treba voditi računa?

Continue reading “Nenad Desimirović i Vladimir Djurić – Kompjuterske tajne Hacker Book [PDF Download]”

Rejčel Endru – CSS3 Antologija [PDF Download]

CSS3 antologija je kompilacija najboljih praktičnih rešenja najizazovnijih problema u primeni CSS-a. Četvrto izdanje ovog međunarodnog bestselera potpuno je ažurirano kako bi obuhvatilo novije tehnike koje su moguće zahvaljujući verzijama CSS3 i HTML5, kao i nove trendove u veb dizajnu.

Reč je o najkompletnijoj knjizi s pitanjima i odgovorima o CSS-u, s preko 100 postupnih uputstava koja vam pokazuju kako da steknete veću kontrolu nad izgledom svojih veb strana, napravite sofisticirane navigacione kontrole i dizajnirate veb strane za alternativne uređaje za pregledanje sadržaja veba, uključujući mobilne telefone i čitače ekrana za slabovide. Continue reading “Rejčel Endru – CSS3 Antologija [PDF Download]”

Elektronska trgovina [PDF Download]

Elektronska trgovina (e-commerce) u savremenoj razvijenoj formi nije bila poznata pre 1995. godine. Nepodeljeno je mišljenje da se njenim početkom može smatrati pojava prvog sajta elektronske trgovine, Amazon.com. Priča o Amazon.com, najpoznatijoj kompaniji za e-trgovinu u SAD, odražava u velikoj meri i priču o e-trgovini u celini. Ideje o Amazonu su nastale 1994. godine, kada je Jeff Bezos, tada dvadestdevetogodišnji stariji zamenik predsednika u D. E. Shaw, investicionoj banci sa Vol Strita, pročitao da je korišćenje Interneta raslo po stopi od 2300% godišnje. Za Bezosa, taj podatak je ukazivao na izvanrednu priliku. Napustio je dotadašnji posao i počeo da istražuje koje bi proizvode mogao uspešno da prodaje posredstvom Interneta. Izbor je pao na knjige. Sa preko tri miliona naslova u štampi u bilo koje vreme, nijedna fizička knjižara ne bi mogla imati u prodaji više od malog procenta te količine. Virtuelna knjižara bi mogla ponuditi potencijalno kompletnu svetsku produkciju. Uporedna dinamika objavljivanja knjiga, distribucije i maloprodajne industrije, takođe su bili povoljni. Sa preko 2500 izdavača u SAD i dva najveća prodavca na malo, Barnes and Noble i Borders, koji su obavljali svega 12% od ukupne prodaje, na tržištu nisu postojali dominantni igrači, koji bi svakog malog početnika brzo eliminisali. Postojanje dva velika distributera, Ingram Books i Baker and TayIor, značilo je da bi Amazon morao da skladišti samo minimalan inventar. Continue reading “Elektronska trgovina [PDF Download]”

Internet tehnologije [PDF Download]

Internet mreža predstavlja jedinstveni komunikacioni sistem današnjice, kao i jedinstveni komunikacioni sistem poznat opštoj istoriji ljudske civilizacije. Ni jedan drugi sistem se ne može pohvaliti takvom geografskom pokrivenošću, brzinom evolucije, kao ni raznorodnošću tehnologija i tipova komunikacionih sadržaja kao što je to slučaj kod ove mreže.
Internet mreži pristupa svake godine sve veći procenat stanovnika na našoj planeti, kao i sve veći broj uređaja. Procenjuje se da je krajem 2011. godine pristup globalnoj mreži imalo preko 2,2 milijarde ljudi. Prvih 50 miliona korisnika Internet mreža je ostvarila već nakon pet godina od svog nastanka. Za ostvarivanje istog broja korisnika mediju kao što je radio bilo je potrebno trideset osam godina a televiziji trinaest.
Kapacitet Internet mreže kao medija takođe beleži značajan rast svake godine. Brzina kojom korisnici pristupaju Internetu je u poslednje dve decenije rasla za oko 50% svake godine. Taj rast se direktno odražava i na multimedijalno bogatstvo sadržaja koji se tom mrežom prenose, odnosno kojima se putem nje može pristupiti.

Continue reading “Internet tehnologije [PDF Download]”

Uvod u objektivno programiranje – Duško Savić [PDF Download]

Suština programiranja je niz prevođenja. Ljudski mozak prepoznaje problem u materijalnom svetu, obrađuje ga (skoro uvek matematički), organizuje računarski program, kodira ga, unosi u računar i dobija rezultate. Međutim, prevođenje je uvek restriktivno preslikavanje, i ceo proces biće uspešan ako se u svakoj fazi očuvaju elementi originalnog sistema.

 

Continue reading “Uvod u objektivno programiranje – Duško Savić [PDF Download]”