Ovidiju Pečikan – Istorija Rumuna [PDF Download]

U poređenju sa sličnim, strogo analitičkim, studijama koje karakteriše akademski pristup, Istorija Rumuna Ovidijua Pečikana ima jedan prirodniji i sintetičniji diskurs, priklanjajući se nedvosmisleno novijoj istoriografskoj metodologiji što znači odustajanje od previše faktologije, kao i od političkog i herojsko-mitologizirajućeg pogleda na važne ličnosti i događaje. Akcenat se stavlja na društvo i na dinamiku civilizacije i kulture a ne manjka ni naracije. Ipak, prednost je dodeljena „antropološkom, kulturnom i društvenom fenomenu, načinu življenja i mentalitetima”. Ova knjiga pokušava da odgovori na nekoliko pitanja: Ko su Rumuni? Odakle oni dolaze? Koja je vrsta jezika rumunski? Koje su osnovne vrednosti rumunske civilizacije? Kroz koja iskušenja je prošao rumunski narod?

Continue reading “Ovidiju Pečikan – Istorija Rumuna [PDF Download]”

Taylor Shaw – Rečnik Trećeg Rajha [PDF Download]

Glavna figura Trećeg rajha predstavlja poseban problem: jasno je da bi se samo najobimniji članak o Adolfu Hitleru mogao smatrati iole kompletnim. U isto vreme to bi bilo neverovatno ponavljanje ostatka knjige. Zbog toga smo odabrali da iznesemo više opšta razmatranja o Hitleru u članku pod njegovim imenom, prepuštajući čitaocu da prati posebna pitanja preko relevantnih članaka u tekstu.

 

 

Continue reading “Taylor Shaw – Rečnik Trećeg Rajha [PDF Download]”

Herman Nojbaher – Specijalni zadatak Balkan [PDF Download]

Nojbaherovi memoari vrlo ubedljivo razbijaju crno-bele predstave o tragičnim događajima iz perioda Drugog svetskog rata, u prvom redu stereotipna znanja o složenim i komplikovanim procesima koji su se ticali odnosa Nemaca i četnika sjedne strane, i odnosa Zapada prema oba pokreta otpora u Jugoslaviji, s druge strane. Nojbaherovo delo svakako će pomoći novoj generaciji srpskih istoričara da ovladavanjem znanja o prošlosti izgrade kritičko mišljenje, koje će uspostaviti novi identitet nauke, kako se ona više nikada ne bi doživljavala kao totalitarna propaganda koja služi određenoj ideološkoj matrici. Kritičnost u istoriografiji ne može se dosegnuti jednom zauvek, već se ona stalno iskušava i usavršava na novim pitanjima i problemima. Ne postoje “viši ciljevi” zbog kojih se ta kritičnost može ograničavati, posebno ne politički. Samo tako istoriografija će ostati nauka a ne ideologija. Continue reading “Herman Nojbaher – Specijalni zadatak Balkan [PDF Download]”

Bernhard Šlink – Čitač [PDF Download]

Romanom Čitač Bernhard Šlink je ušao među velikane svetske književnosti. Čitač spada u red onih retkih knjiga koje se sa uživanjem čitaju više puta i pamte čitavog života. Obimom nevelika, to je priča o velikoj ljubavi, strasti, posvećenosti jednoj ženi, ali i priča o moralnoj i istorijskoj odgovornosti, krivici, nedužnim žrtvama. Novi pristup problemu odgovornosti i krivice na koji se dugo čekalo. Knjiga je pisana tako da se čita sa zadovoljstvom i napetošću detektivske proze, a deluje kao etička studija u kojoj ljubav i zločin predstavljaju dva dela iste priče. Odnos Mihaela i Hane opčinjava i začuđuje. Upravo u trenutku kada nam se činilo da je o Nemačkoj i o ratu sve rečeno, pojavljuje se ova napeta, filozofski elegantna i u moralnom pogledu kompleksna knjiga.

Continue reading “Bernhard Šlink – Čitač [PDF Download]”

Vladimir Kecmanović – Das ist Princip [PDF Download]

Mladi mladobosanac Gavrilo Princip ponovo je – među nama. Među čitaocima. Ovog puta kao glavni junak originalnog, jasnog, biografsko-esejističkog, briljantno napisanog rukopisa „Das ist Princip” – iz pera poznatog i najvećim književnim nagradama okićenog Vladimira Kecmanovića.

Kecmanovićevo delo, na oko 200 strana, u izdanju naše kuće, je vešto, dosledno, otvoreno ispričana sudbina Gavrila Principa – prvog heroja Velikog rata. Svrstana u istorijski kontekst, sa bezbrojnim primerima šta se prelomno događalo u poslednjem veku, sve do današnjih dana, ovo nije samo priča o Principu, “Mladoj Bosni”, jednom atentatu, jednom ratu – nego o uzbudljivom istorijskom toku i vrtlogu u kojem je srpski narod preživeo velike tragedije, gubitke, poraze, poniženja, ali ostao, ipak, uspravan i dostojanstven. Continue reading “Vladimir Kecmanović – Das ist Princip [PDF Download]”

Jelka Redjep – Sibinjanin Janko [PDF Download]

Sibinjanin Janko, znameniti epski junak naših narodnih pesama, je čuveni ugarski vojskovođa vojvoda Janoš Hunjadi (oko 1387-1456). Bio je poznat po junaštvu i borbama sa Turcima, i spadao je “među najslavnije ljude svoga vremena” u Evropi.
Sećanja na njegova vojevanja sačuvala su se u usmenom predanju Južnih Slovena. Rođen je oko 1387. “negdje u Erdelju”. Vlaškog je porekla a ime Hunjadi dobio je, kao i njegov otac, po erdeljskom gradu Vajda-Hunjad, jer je kralj Sigismund darovao grad Jankovom ocu. Naše narodne pesme ga zovu Sibinjanin, po erdeljskom gradu Sibinju (Nagyszeben) “kao da je otud rodom”. Posle sukoba sa Turcima 1438-1439. postao je ban severinski, a 1441-1443. ratovao je u Ugarskoj, Srbiji i Bugarskoj. 1442. postao je erdeljski vojvoda. 1444. učestvovao je u bici kod Varne a 1448. ratovao je na Kosovu protiv sultana Murata II. Izabran je za regenta kraljevine Ugarske u vreme maloletnog
kralja Ladislava Postuma. Proslavio se svojim borbama pod Beogradom 1456, kada je zajedno sa Ivanom Kapistranom, razbio Turke, a zatim je, ubrzo, umro u Zemunu od kuge.

Continue reading “Jelka Redjep – Sibinjanin Janko [PDF Download]”

Slobodan Ristanović – Cerska bitka [PDF Download]

Od 16. do 20. avgusta 1914. godine vođena je, na širokom prostoru planine Cera, znamenita cerska bitka, u kojoj je hrabra srpska vojska izvojevala protiv austrougarskih trupa svoju prvu (i savezničku) pobedu u prvom svetskom ratu.

Cerskoj bici prethodile su borbe srpskih predstražnih odreda na Drini i Savi, koji su puna četiri dana, od 12. do 15. avgusta, hrabro odolevali nadiranju znatno brojnijih i jačih austrougarskih trupa.

Gonjenjem neprijatelja do Drine i završnim borbama kod Šapca, 21-24. avgusta 1914. godine, okončana je tzv. cerska operacija.

Ova knjiga posvećena je senima, spomenu i slavi hrabrim ratnicima sa Cera — pobednicima u svetoj i časnoj borbi za slobodu. Continue reading “Slobodan Ristanović – Cerska bitka [PDF Download]”

Duje Rendić Miočević – Iliri i Antički svijet [PDF Download]

Ilirologija se u novije doba razvila do visina do kakvih se nije moglo ni zamisliti. Može se dati i banalan primjer: starija historiografija je imenom Ilira —jednostavno —imenovala velika prostranstva juga Europe, pa čak i njezina centralna područja. Međutim, jedno je »Ilir« iz ranih, grčkih, a drugo je »Ilir« iz kasnijih, rimskih izvora; naime, prvo ime označava pripadnika etnosa, a drugo ime pretežno regionalno/administrativnu oznaku pripadnosti. Dakle, Illyrio, Illyrii često se nisu poklapali s geografsko-povijesnim pojmovima Illyris i Illyricum. Danas je, međutim, vrlo širok etnopojam Ilir, jer se zna i za uže etničke zajednice, među kojima se već mogu naći i podrobnije raznolikosti. O svemu tome danas raspravlja — kako rekosmo — ilirologija, već razvijena znanost koja proučava prošlost, život, kulturu i jezik stanovnika u balkansko-jadranskim područjima i koje zovemo općim imenom Iliri. Continue reading “Duje Rendić Miočević – Iliri i Antički svijet [PDF Download]”

Milovan Vitezović – Sveta ljubav [PDF Download]

Srednjovekovna priča o bezvremenoj ljubavi

Ovo je prvi ozbiljan pokušaj da se javnosti na pristupačan način saopšti da je kralj Jovan Vladimir, vladar prve srpske države Zete, i prvi srpski svetac. Na umetnički način, istorijskim činjenicama, Vitezović je romansirao život i ljubav Jovana Vladimira, kralja Zete i zeta samozvanog cara Samuila. On je u ovom romanu Sveta ljubav pre svega povratio ljubav i ljubavno i moralno dostojanstvo, emocionalni žar, i lepotu koja po prirodi stvari ljubavi samo i pripada. To nije ni simpatija, ni sentiment, nije to ni empatija, ni emocionalna naklonost, već pre svega, ljubav u izvornom značenju, sveta ljubav, ona ljubav o kojoj jedino pesnici mogu pevati i sanjati u ovakvim oskudnim i ljubavlju siromašnim vremenima. Continue reading “Milovan Vitezović – Sveta ljubav [PDF Download]”

Aleksandar Stipčević – Iliri [PDF Download]

Naše poznavanje Ilira, njihove kulture, njihova jezika i prošlosti, osniva se na dvije vrste izvora: na pisanim tekstovima grčkih i rimskih pisaca i na rezultatima moderne znanosti. * 1 Sve do sredine XIX. st. pisci koji su se bavili prošlošču i kulturom Ilira koristili su se, nerijetko i nekritički, gotovo isključivo vijestima što su ih nalazili u djelima antičkih pisaca.1
U prvoj polovici XIX. st., a posebno u njegovoj drugoj polovici, znanje o Ilirima obogaćeno je mnoštvom novih podataka – arheoloških, filoloških, antropoloških i dr., koji su omogućili da se stvori mnogo točnija i obuhvatnija siika o Ilirima od one koja se mogla dobiti samo na osnovi pisanja grčkih i rimskih autora.
Sami Iliri nisu nam, nažalost, ostavili nikakve pisane dokumentacije o svojoj prošlosti i svojoj kulturi, a kako njihovi južni susjedi Grci, i oni zapadni, Rimljani, nisu imali mnogo razloga da ih simpatiziraju i da ih u svojim djelima oslikaju objektivnije, ako ne i s prijateljskih pozicija, mnogo od onoga što su oni o Ilirima napisali ima prizvuk antipatije i neprijateljstva, pa stoga i neobjektivnosti. Continue reading “Aleksandar Stipčević – Iliri [PDF Download]”