Jovan I. Deretić – Antička Srbija [PDF Download]

Antička Srbija ističe multidisciplinarna naučna saznanja, upoređuje ih metodama analize i sinteze saopštavajući zaključke koji logično slede, ma koliko bili smeli i fantastični. Knjiga raskrinkava stare predstave o antičkom vremenu koje nisu zasnovane na naučcnim činjenicama, nego su hipotetički iskonstruisane radi popunjavanja logičkih i vremenskih praznina, kao i tendencioznih tumačenja u politici dominacije.

 

 

Continue reading “Jovan I. Deretić – Antička Srbija [PDF Download]”

Istorijska čitanka I – Osmanlijsko carstvo [PDF Download]

Rešili smo da prvu čitanku posvetimo Osmanskom carstvu, jer se ovaj period, iako čini najveći deo zajedničkog istorijskog trenutka naroda jugoisočne Evrope, najčešće u potpunosti odbacuje. Zato je saznanje  o ovom velikom carstvu nepotpuno i neobjektivno. Osmansko carstvo je čas prikazuje kao napredno, čas kao nazadno, čas kao multikulturni raj, čas kao represiono.  Osmansko carstvo nije bilo statično niti uniformno.

 

Continue reading “Istorijska čitanka I – Osmanlijsko carstvo [PDF Download]”

Aristotel – Politika [PDF Download]

Politika (gr. Πολιτικά) je jedno od značajnijih dela antičkog grčkog filozofa Aristotela, u kojem je on izneo jednu od prvih teorija političke filozofije o nastanku države.

Naslovna reč politika doslovno znači “stvari vezane za polis”. Na kraju druge Aristotelove knjige, Nikomahove etike, stoji da istraživanje o etici nužno prelazi u politiku, pa se ova dva dela često smatraju delovima veće rasprave, ili možda serije predavanja koja se bave “filozofijom ljudskih stvari”.

Continue reading “Aristotel – Politika [PDF Download]”

Ilija Garašanin – Načertanije [PDF Download]

Nacertanije-Ilija-GarasaninNačertanije (nacrt) je nekadašnji tajni „program spoljašne i nacionalne politike Srbije“, koji je krajem 1844. godine napisao ministar unutrašnjih dela Ilija Garašanin (1812—1874) za kneza Aleksandra Karađorđevića (1842—1858). Prvi put je u celosti objavljen 1906. godine.

Prema Načertaniju, Srbija je trebalo da radi na oslobađanju Srba i ostalih Slovena i na pripajanju oblasti Bosne, Hercegovine, Crne Gore i Severne Albanije (što je podrazumevalo Kosovo i Metohiju), tada u sastavu Osmanskog carstva, te Srema, Bačke i Banata, tada u sastavu Austrougarske. Glavna propagandna aktivnost Srbije bi se zasnivala na pripremanju stanovništva ovih oblasti na sjedinjenje sa Srbijom.Prema Garašaninu, Srbija polaže „sveto pravo istoričesko“ na ove zemlje, koje se temelji na Dušanovom srpskom carstvu iz 14. veka.

Prema Gligorovu, osnovno zapažanje Načertanija o srpsko-ruskim odnosima može se izraziti ovako: Rusija nikada neće služiti srpskim interesima, dok će uvek težiti da Srbija služi njenim interesima.

Continue reading “Ilija Garašanin – Načertanije [PDF Download]”

Danica Popović – Kult svetih vladara u Srbiji [PDF Download]

Danica-Popovic-Kult-svetih-vladara-u-SrbijiNe treba posebno naglašavati da je svetost jedna od ključnih kategorija hrišćanske civilizacije srednjeg veka. Svetitelj je, bez sumnje , pravi heroj i idealni lik te davno minule epohe. To je ličnost koja je već za svog života, po pravilu veoma rano, prepoznata ka izuzetan, “sveti čovek”. Od ostalih ljudi on se izdvajao snagom vere i ljubavi, neodoljivom potrebom za upržnjavanjem vrlina, sposobnošću trpljenja, kao i  spremnošću da zarad svojih ideala pretrpi najveća, pa i smrtna iskušenja.

Continue reading “Danica Popović – Kult svetih vladara u Srbiji [PDF Download]”

Herodotova istorija – Knjige I i II [PDF Download]

Herodotova-istorija-III-izdanje-0000016205229Herodotova “Istorija” mogla je nastati samo iz njegovog čistog nagona za istraživanjem, ali i njegovog naučnog uma. Ovo delo podjednako je fascinantno i danas, baš kao što je bilo fascinantno i u njegovo vreme. Zapisano je da je Herodot svoje slavno delo javno čitao na ulicama Atine i toliko oduševio Atinjane, da su mu dodelili nagradu od 12 talenata, što je Amerikanac Vil Djurant, koji navodi ovaj podatak, odmah preračunao i kaže da je to današnjih 60.000 dolara. I posle dve i po hiljade godina, od tih čitalačkih susreta na ulicama Atine, ova Herodotova “totalna istorija” podjednako fascinira.

Knjiga koja obeležava otkriće istorijskog vremena i početak njegovog merenja. Napisana 484 godine pre nove ere i danas je uzor i jedno od najvećih dela svetske istorije.

Naslov originala: Hródotos Istoríai.

Continue reading “Herodotova istorija – Knjige I i II [PDF Download]”