Primena društvenih mreža u turizmu i ugostiteljstvu – Milan Stojković [PDF Download]

primena-drustvenih-mreza-u-turizmu-i-ugostiteljstvu-milan-stojkovicTurizam je danas jedna od najjačih privrednih delatnosti u svetu. Sektor ugostiteljstva i turizma treći je prema prihodima i broju radnih mesta, odmah nakon naftne i automobilske industrije. Uprkos ekonomsko-političkim krizama, međunarodnih turista svake godine sve je više, a konkurencija među turističkim privrednicima sve je veća.
Među turističkim destinacijama i hotelima vodi se neprestana borba za svakog gosta.
Više nije dovoljno samo imati atraktivnu i kvalitetnu ponudu, potrebno je da ta ponuda dođe do potencijalnih gostiju. Potreban je dobar marketing. Opšte pravilo marketinga je da reklamu treba plasirati tamo gde vam se nalaze kupci. Stoga se tradicionalnim modelima turističkog marketinga – sajmovima, brošurama, katalozima, časopisima, priključuje i internet.
Danas preko 80% svetskih turista svoje putovanje počinje na internetu. Klasičan obilazak agencija i prikupljanje informacija zamenjuje se početnom stranom Gugla i društvenim mreţama. Turizam se danas ne može ni zamisliti bez interneta, koji je uneo pravu revoluciju u dalji razvoj sektora.

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

[adsenseyu1]

primena-drustvenih-mreza-u-turizmu-i-ugostiteljstvu-milan-stojkovic

Onlajn reputacija u turizmu – Milan Stojković [PDF Download]

onlajn-reputacija-u-turizmu-milan-stojkovicUpravljanje onlajn reputacijom u turizmu nije ni malo jednostavan zadatak. Previše je informacija koje treba obraditi i mnogo mesta na kojima ih treba prikupljati. Ako obavljate i druge poslove nećete uspeti da se u potpunosti posvetite svojoj onlajn reputaciji a to vas može skupo koštati. Mnogi hoteli se danas zatvaraju a da nisu ni svesni da negde na internetu postoje dosta loši komentari o njima.
Cilj ovog priručnika je da vam pomogne u prevazilaženju većine problema. Predstaviće vam principe upravljanja onlajn reputacijom i predložiti načine kako da dobijete prednost u odnosu na konkurenciju tako što ćete iskoristiti moć  onlajn recenzija i povratnih informacija koje dobijate na internetu.
Priručnik će vam pomoći da:
– Razvijete svoju strategiju upravljanja onlajn reputacijom,
– Koristite alate za praćenje i analiziranje povratnih informacija koji će vam uštedeti vreme,
– Iskoristite povratne informacije gostiju za poboljšanje svoje usluge,
– Odgovarate na pravi način na onlajn recenzije i komentare,
– Koristite društvene mreže i specijalizovane sajtove za jačanje svoje onlajn reputacije,
– Izgradite poverenje kod turista i kreirate čvrste veze sa gostima.

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

[adsenseyu1]

onlajn-reputacija-u-turizmu-milan-stojkovic

Ognjen Bakić – Marketing u turizmu [PDF Download]

ognjen-bakic-marketing-u-turizmuPredmet „Marketing u turizmu” postoji skoro  četrdeset godina kao nastavna disciplina koja se izučava na Univerzitetu u Beogradu (Ekonomskom fakultetu), posebno i sa punim fondom časova od školske 1986/87. godine. Poslednjih dvadesetak godina interesovanje za sadržaj ove naučne discipline značajno se proširilo tako da danas nema visokoškolske obrazovne institucije u našoj zemlji na kojoj se ne izučava problematika turizma a da u nastavni plan dodiplomskih ili poslediplomskih studija nije uključen ovaj predmet.

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

[adsenseyu1]

ognjen-bakic-marketing-u-turizmu

Branimir Pavković – Tehnika hlađenja [PDF Download]

Alstom Hydro - close-up of turbine in research department, Grenoble, France

Tehnika hlađenja je grana tehnike koja se bavi postupcima i pojavama hlađenja tela. Zadatak tehnike hlađenja je postizanje temperatura nižih od okoline i njihovo održavanje. Ona obuhvata sve procese i postupke, kao i uređaje, postrojenja i komponente koji služe postizanju, održavanju i korištenju temperatura nižih od okolišne temperature.

Knjigu možete preuzeti na linku ispod:

[adsenseyu1]

Branimir Pavković – Tehnika hlađenja

Danilo Feretić – Uvod u nuklearnu energetiku [PDF Download]

Danilo Feretić - Uvod u nuklearnu energetikuNuklearna tehnika relativno je mlada grana tehnike. Započela se razvijati gradnjom prvih nuklearnih reaktora u 40-im godinama ovog stoljeća. U tim su se godinama razvijala i razrađivala osnovna teorijska načela rada nuklearnih reaktora, te stjecala prva praktička iskustva s njihovom gradnjom i pogonom.

Knjigu možete preuzeti na linku ispod:

[adsenseyu1]

Danilo Feretić – Uvod u nuklearnu energetiku

Stabilnost Kosina Odlagališta Površinskih Kopova – Nebojša Gojković [PDF Download]

Stabilnost Kosina Odlagališta Površinskih Kopova - Nebojša GojkovićAutori su 2004. godine izdali knjigu „Stabilnost kosina površinskih kopova” koja predstavlja do sada jedinu knjigu u nas koja je tretirala ovu problematiku i u kojoj je najavljeno da će se pripremiti materijal koji se odnosi na stabilnost kosina odlagališta. Kako stabilnost kosina odlagališta predstavlja jedno specijalno područje koje je u stručnoj javnosti nedovoljno obrađivano i analizirano i sa teoretske i praktične strane u nas, to se slobodno može zaključiti da se stabilnost kosina odlagališta u praktičnoj primeni mora tretirati kao multi naučni program naučnih dostignuća mehanike tla i stena, geološke nauke, rudarske, geodetske i dr. pa kao takva nalazi primenu u rudarstvu a i građevinarstvu.

Knjigu možete preuzeti na linku ispod:

[adsenseyu1]

Stabilnost Kosina Odlagališta Površinskih Kopova – Nebojša Gojković

Svetozar Božin – Dejstva Električne Struje [PDF Download]

Svetozar Božin - Dejstva Električne StrujeStaklena šipka protrljana svilom ima osobinu da privlači lake predmete. Kaže se da je šipka naelektrisana, da poseduje izvesnu količinu elektriciteta, to jest izvesno naelektrisanje (električni „naboj“ ili ,,punjenje“). Svako telo može se na neki način naelektrisati. Iako u prirodi ima vrlo mnogo različitih tela, postoje samo dve vrste elektriciteta.

Knjigu možete preuzeti na linku ispod:

[adsenseyu1]

Svetozar Božin – Dejstva Električne Struje

Elektrane – Luka Ujević. Zijada Buntić [PDF Download]

Elektrane - Luka Ujević. Zijada BuntićEnergija je po svojoj prirodi uzrok i pokretač promena. Adekvatno upotrebljena, nositelj je uspona čoveka i njegovog progresa. Potrebe za energijom na određen način odražavaju položaj čojeka i društva u celini, te je kretanje čovekovih potreba za energijom išlo paralelno s razvojem društva.

Knjigu možete preuzeti na linku ispod:

[adsenseyu1]

Elektrane – Luka Ujević. Zijada Buntić

Ivan Pudić – Gotski jezik i istorijska gramatika [PDF Download]

Ivan Pudić - Gotski jezik i istorijska gramatikaGotski je normiran književni jezik. Svojim jednostavnim fonološkim sistemom i obiljem oblika on predstavlja jedinstvenu i čistu sliku opštegermanskog kojim su se u IV veku mogli sporazumevati svi Germani. Kao prvorazredni spomenik gotski nam pruža idealnu polaznu tačku za proučavanje i razumevanje sistema svih kasnijih germanskih jezika.

Knjigu možete preuzeti na linku ispod:

[adsenseyu1]

Dr.Ivan Pudić – Gotski jezik i istorijska gramatika