Bora Djordjević – Ravnodušan prema plaču [PDF Download]

Ova zbirka pesama na najbolji način pokazuje i dokazuje već ranije više puta i sa raznih mesta iskazanu pretpostavku da je Bora Djordjević prvi srpski ulični pesnik novije generacije. No, ovakva mišljenja iznošena su najčešće u oceni onoga što je Bora Đorđević radio sa svojim bendom. Naime, govorilo se da je snaga vrednosti njegovog uspeha upravo u pesničkom talentu autora i vodje grupe “Riblja čorba”. Otuda smo sada, možda, prvi put u situaciji da svu svoju pažnju obratimo isključivo literarnom stvaranju ovoga po mnogo čemu izuzetnog i darovitog pesnika.

Continue reading “Bora Djordjević – Ravnodušan prema plaču [PDF Download]”

Aleksandar Sergejevič Puškin – Evgenije Onjegin [PDF Download]

Godine 1823. pesnik u pismu prijatelju ovako karakteriše svoje novo delo: „Ja sada ne pišem roman, nego roman u stihovima – đavolska razlika. Nešto kao Don Žuan”. Poređenje “Evgenija Onjegina” sa Bajronovim delima nimalo ne ide na štetu Puškinovog romana. Naprotiv, to poređenje može samo da bude korisno, piše Milorad Pavić i dodaje: Ono pomaže da se “Evgenije Onjegin” sagleda i oceni sa jedne šire platforme u njegovoj povezanosti sa strujanjima u evropskoj književnosti onog vremena. Još u početku romana Puškin je u jednoj napomeni uporedio svog junaka sa Bajronovim “Čajld Haroldom”.Zahvaljujući srodnim političkim i socijalnim uslovima u gotovo svim evropskim državama početkom XIX veka, Aleksandar Puškin (1779-1837) mogao je da iskoristi i stvaralački pretopi sve ono umetnički novo u formi i sadržini što je Bajron uneo u kretanje evropskih književnosti – a da pri tome ne izneveri rusku stvarnost. Puškin je, šta više, stvorio jedan od najboljih romana ruske književnosti, prvi roman u nizu velikih dela toga roda na tome jeziku.

Continue reading “Aleksandar Sergejevič Puškin – Evgenije Onjegin [PDF Download]”

Jovan Jovanović Zmaj – Djulici i Djulici uveoci [PDF Download]

Na zbirku pesama Đulići, Jovana Jovanovića Zmaja nadovezuje se zbirka Đulići uveoci. Ona je drugačija, gorka, dublja, smrt je nad njom. Tema ove zbirke je prolaznost života, bol zbog smrti bliskih ljudi i čovekova nemoć pred smrću.

U prvoj uvodnoj pesmi Đulića uveoka, stihovi su protkani neizmernom tugom zbog gubitka najdražih osoba. Svoju ličnu tugu Jovan Jovanović Zmaj transformiše u tragediju čovekove sudbine uopšte. Posebno se svojom lepotom ističe njegov đulić Pođem, klecnem, idem, zastajavam. U njemu je dat osnovni motiv – čovekova nemoć pred smrću. Ovaj motiv je dat u životnoj situaciji, kada pesnik uz odojče u kolevci bdi nad teško bolesnom ženom. Pesnik predstavlja čoveka koji je usmeren na zaustavljanje smrti koja se nezadrživo približava. On preklinje za milost Boga, pravdu, anđele, zemlju, medicinu, pokušava da zaustavi vreme zadržavanjem šetalice na časovniku. To zadržavanje šetalice na časovniku karakteriše besmislenost čovekovog opiranja smrti. Pesnikova tuga i bol prenose se na sličan način, kao i radost u Đulićima na ceo svet. Continue reading “Jovan Jovanović Zmaj – Djulici i Djulici uveoci [PDF Download]”

Tomas Stern Eliot – Pesme [PDF Download]

Tomas Stern Eliot - PesmePoslednja knjiga pesama koju je T. S. Eliot za života objavio bile su Sabrane pesme 1909-1962 (Collected Poems 1909-1962). U toj knjizi ne nalaze se sve pesme koje je Eliot napisao i objavio, već one koje je smatrao vrednim da se nađu i budu sačuvane u jednim koricama.
Ova knjiga poštuje i Eliotov izbor i raspored pesama (koji je uglavnom hronološki), kao i naslove ciklusa u koje je on razvrstao pesme koje ranije nisu bile objavljene u posebnim knjigama. Razume se, u njoj se ne nalaze sve pesme koje se nalaze u Collected Poems.

Tačnije rečeno, ovo je knjiga izabranih pesama T. S. Eliota u kojoj su sabrane pesme koje su do danas, 1998, prevedene na srpski jezik: knjiga izabranih pesama i sabranih prevoda.

Iako kod nas nikada nije postao popularan pesnik, Eliot spada među veoma prevođene pesnike, i među prevodima sabranim u ovoj knjizi nalaze se gotovo sve one pesme koje su Eliotu donele ugled jednog od najvećih pesnika dvadesetog veka.

Continue reading “Tomas Stern Eliot – Pesme [PDF Download]”

Vilijam Batler Jejts – Izabrane Pesme [PDF Download]

Vilijam Batler Jejts - Izabrane PesmeVilijam Batler Jejts (engl. William Butler Yeats; Dablin, 13. jun 1865 — Mentona, 28. januar 1939) je bio irski pesnik i dramski pisac, najznačajnija ličnost irskog nacionalnog preporoda, jedan od osnivača i upravnik narodnog pozorišta. Učestvovao u javnom političkom životu i bio senator od 1922. do 1928.

Dobio je Nobelovu nagradu za književnost 1923. godine.

 

Continue reading “Vilijam Batler Jejts – Izabrane Pesme [PDF Download]”

Volt Vitmen – Vlati trave [PDF Download]

Dok je radio na prvom izdanju zbirke pesama Vlati trave, jednog od najčudesnijih izliva genijalnosti kod sredovečnog čoveka, koji poznaje istorija književnosti, Vitman je na svom pisaćem stolu držao nalepnicu na kojoj je pisalo: stvaraj!

Pisao je na tavanu svoje kuće u Hampstedu gde je noćima bdio zapisujući svoje misli u sveščicu koju je uvek nosio sa sobom, tražeći u sebi pesničku snagu koja će ujedniti sve Amerikance i pobediti nacionalni očaj i netoleranciju (zamišljam ga kako u jednom džepu nosi Emersonovo pismo a u drugom tu sveščicu), i kako ističu autori TV serijala Volt Vitman prvi deo sveščice služio mu je kao adresar- tu je upisivao imena i prezimena ljudi, adrese, a već od sredine sveske polako izbijaju prvobitne ideje koje su oblikovale Vlati trave: budi jednostavan i jasan; ne budi tajanstven piše Vitman, a zatim polako izbijaju prve verzije stihova  Pesme o meni!

Continue reading “Volt Vitmen – Vlati trave [PDF Download]”