Tomas Stern Eliot – Pesme [PDF Download]

Tomas Stern Eliot - PesmePoslednja knjiga pesama koju je T. S. Eliot za života objavio bile su Sabrane pesme 1909-1962 (Collected Poems 1909-1962). U toj knjizi ne nalaze se sve pesme koje je Eliot napisao i objavio, već one koje je smatrao vrednim da se nađu i budu sačuvane u jednim koricama.
Ova knjiga poštuje i Eliotov izbor i raspored pesama (koji je uglavnom hronološki), kao i naslove ciklusa u koje je on razvrstao pesme koje ranije nisu bile objavljene u posebnim knjigama. Razume se, u njoj se ne nalaze sve pesme koje se nalaze u Collected Poems.

Tačnije rečeno, ovo je knjiga izabranih pesama T. S. Eliota u kojoj su sabrane pesme koje su do danas, 1998, prevedene na srpski jezik: knjiga izabranih pesama i sabranih prevoda.

Iako kod nas nikada nije postao popularan pesnik, Eliot spada među veoma prevođene pesnike, i među prevodima sabranim u ovoj knjizi nalaze se gotovo sve one pesme koje su Eliotu donele ugled jednog od najvećih pesnika dvadesetog veka.

Continue reading “Tomas Stern Eliot – Pesme [PDF Download]”

Vilijam Batler Jejts – Izabrane Pesme [PDF Download]

Vilijam Batler Jejts - Izabrane PesmeVilijam Batler Jejts (engl. William Butler Yeats; Dablin, 13. jun 1865 — Mentona, 28. januar 1939) je bio irski pesnik i dramski pisac, najznačajnija ličnost irskog nacionalnog preporoda, jedan od osnivača i upravnik narodnog pozorišta. Učestvovao u javnom političkom životu i bio senator od 1922. do 1928.

Dobio je Nobelovu nagradu za književnost 1923. godine.

Continue reading “Vilijam Batler Jejts – Izabrane Pesme [PDF Download]”

Volt Vitmen – Vlati trave [PDF Download]

Dok je radio na prvom izdanju zbirke pesama Vlati trave, jednog od najčudesnijih izliva genijalnosti kod sredovečnog čoveka, koji poznaje istorija književnosti, Vitman je na svom pisaćem stolu držao nalepnicu na kojoj je pisalo: stvaraj!

Pisao je na tavanu svoje kuće u Hampstedu gde je noćima bdio zapisujući svoje misli u sveščicu koju je uvek nosio sa sobom, tražeći u sebi pesničku snagu koja će ujedniti sve Amerikance i pobediti nacionalni očaj i netoleranciju (zamišljam ga kako u jednom džepu nosi Emersonovo pismo a u drugom tu sveščicu), i kako ističu autori TV serijala Volt Vitman prvi deo sveščice služio mu je kao adresar- tu je upisivao imena i prezimena ljudi, adrese, a već od sredine sveske polako izbijaju prvobitne ideje koje su oblikovale Vlati trave: budi jednostavan i jasan; ne budi tajanstven piše Vitman, a zatim polako izbijaju prve verzije stihova  Pesme o meni!

Continue reading “Volt Vitmen – Vlati trave [PDF Download]”

Branko Miljković – Izabrane pesme [PDF Download]

Izbor je sačinjen iz svih pesničkih knjiga Branka Miljkovića. U izboru su zastupljene sledeće knjige – Uzalud je budim (gotovo u celini), Smrću protiv smrti (tri pesme), Vatra i ništa (cela zbirka) i Poreklo nade. Pesme iz zaostavštine i one koje su objavljene u časopisma a nisu se našle u Miljkovićevim knjigama ovde su zastupljene u cuklusu Orfičko zaveštanje. Branko Miljković je i u ovom izboru pesnik neosimbolističkih stihova, koji svojim zvukom i ritmom izazivaju osećanje sugestije i daju metafizičke i metaforičke projekcije čovekovog položaja u svetu. Continue reading “Branko Miljković – Izabrane pesme [PDF Download]”

Desanka Maksimović – Tražim pomilovanje [PDF Download]

U “Tražim pomilovanje” autor vodi diskusiju sa “Dušanovim zakonikom”.
Dva glasa (pesnička): glas cara, pocinje sa „O“ i glas pesnikinje, pocinje sa „ZA“.

Zakon je jači od suprotne volje vladarove, smatra da život širi od svakog propisa, samilosti, milosrđa – humanist.

Želi da bude glas svoga naroda u svojoj zbirci.
Desanka pokazuje razumevanje, ljubav prema malom, običnom čoveku.
I – za sebra, oni su neprimetni, žive da bi preživeli. Verni i odani svojoj državi.
II – za vojnička groblja. Bolna usamljenost, zaboravljeni grobovi, anonimni mladići, koje ni najbliži nisu oplakivali. I oni su jednako vredni.
III – za neshvacene, pesnikinja traži pomilovanje za one koje nisu sebi do kraja smislili i greškom, svojom ili tuđom, postali smešni, nevešti, promašeni i tragični. Continue reading “Desanka Maksimović – Tražim pomilovanje [PDF Download]”

Horhe Luis Borhes – Izabrane pesme i kratke proze [PDF Download]

Horhe Luis Borhes - Izabrane pesme i kratke prozePriređivač ove knjige kaže da je Borhes ( 1899-1986) neosporno ne samo jedan od najvećih pisaca 20. veka već i jedan od onih koji ga najbolje predstavljaju i dodao da je njegovo delo univerzalno po svojoj sveobuhvatnosti. Nabrajajući koja je sve iskustva Borhes unio u svoja dela, Konstantinović je naveo kulture Dalekog istoka, severnjačke sage, Franca Kafku, Vergilija, ali i Migela Servantesa i Pola Vitmerna.

Jorge Luis Borges – Izabrane pesme i kratke proze pdf download online knjiga

Continue reading “Horhe Luis Borhes – Izabrane pesme i kratke proze [PDF Download]”