Marko Lopušina – Milo, jedna evropska priča [PDF Download]

Milo – jedna evropska priča, knjiga koja neće ostaviti ravnodušnim ni one koji su na evropskom putu, niti one druge, koji su na evropskom koridoru. Imali smo nameru da, po prvi put, predstavimo ličnost koja superiorno vlada prostorom Crne Gore poslednjih petnaest godina, bez ikakvih pretenzija da na bilo koji način uzdižemo ili omalovažavamo ljude koji su ovde spomenuti. Naravno, kao i do sada u istoriji, vreme će biti najbolji sudija, a ono što smo mi želeli je da prezentujemo poreklo i put glavnog junaka ove knjige. Time, mislimo da smo uspeli da predvidimo i njegove namere. Naravno da smo svesni da će jedna ovakva knjiga naići na osporavanja, ali svakako i na pohvale. Izdavač Continue reading “Marko Lopušina – Milo, jedna evropska priča [PDF Download]”

Marko Lopušina – Tajne srpske policije [PDF Download]

Za Srbe se oduvek govorilo da vole policijski poziv, a za Srbiju da je policijska država. Ova zabluda je plod višegodišnjih stradanja srpskog naroda od raznoraznih čuvara reda i mira, tačnije zaštitnika prvo sistema Josipa Broza, a potom Slobodana Miloševića. I jedan i drugi su imali svoju lajnu policiju, koja se progoneći političke neistomišljenike vremenom izrodila u goniča vlastitog naroda.
Bazlika je samo u tome što je Titova politička policija koristila metode staljinističke torture, a Miloševićeva tak- tiku državnog terorizma. Continue reading “Marko Lopušina – Tajne srpske policije [PDF Download]”

Milovan Djilas – Susreti sa Staljinom [PDF Download]

Radeći na svojoj autobiografiji, ja sam 1955. ili 1956. godine bio došao na misao da svoje susrete sa Staljinom izdvojim u posebnu knjiiicu koja bi se mogla štampati pre i zasebno. Ali uskoro sam dopao tamnice — u njoj nije bilo pogodno da se bavim tom vrstom knjiievne aktivnosti, budući ona, makar se odnosila na prošlost, ne moie a da ne zadre u žive političke odnose.
Tek po izlasku iz zatvora, januara 1961. godine, vratio sam se na svoju staru zamisao. Dakako, ovoga puta, obzirom na izmenjene uslove i na evoluciju mojih vlastitih gledanja, toj temi sam morao prići nešto drukčije. Continue reading “Milovan Djilas – Susreti sa Staljinom [PDF Download]”

Bjadjo di Gracija – Zašto je NATO bombardovao Srbiju 1999 [PDF Download]

Autoru ove knjige namera je da pokaže da su razlozi za bombardovanje Srbije 1999. bili pretežno geopolitičkog i strateškog karaktera i da je Jugoslavija devedesetih godina bila žrtva novog svetskog poretka, koji su nametnule sile pobednice međublokovskog odmeravanja snaga između Istoka i Zapada, koje je trajalo tokom čitavog Hladnog rata.

U tom cilju autor u knjizi daje globalnu sliku u čije okvire treba smestiti razloge žestoke rešenosti Zapada, predvođenog Sjedinjenim Američkim Državama i Nemačkom, da dovede do potpunog raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, što je u funkcionalnoj i uzročnoposledičnoj vezi sa padom Berlinskog zida, ujedinjenjem Nemačke i raspadom Sovjetskog Saveza. Continue reading “Bjadjo di Gracija – Zašto je NATO bombardovao Srbiju 1999 [PDF Download]”

Milomir Marić – Deca komunizma II – Ljudi novog doba [PDF Download]

Dobrica Ćosić me je stalno prekorevao što sam bezobzirno zabio nož u leđa njegovoj generaciji.
Živojin Pavlović je napisao nadahnuti esej o mojoj političkoj pornografiji.
Svuda su me hvalili Danilo Kiš i Mirko Kovač.
Jedino me je tri dana u nastavcima napadao Milovan Danojlić na francuskom radiju u Parizu.

Niko nije mogao da poveruje da neko moćan ne stoji iza mene i da me kroz život vode isključivo luda glava i puka radoznalost. U samoodbrani da me slučajno ne provale i jednostavno ne počiste, nikad nisam demantovao da radim za sve moguće domaće i inostrane obaveštajne službe, pošto su mi te sumnje dugo bile praktično jedina zaštita. Continue reading “Milomir Marić – Deca komunizma II – Ljudi novog doba [PDF Download]”

Milomir Marić – Deca komunizma I – Magle sa istoka [PDF Download]

Literarna zanimljivost i uverljivost odvela me je nužno u neistražene paralelne svetove obaveštajnih službi, policijskih i diplomatskih tajni, pustolovina i avantura, kaprica moćnika, ličnih i porodičnih drama i tragedija. Pobednici i heroji, suvereni junaci i sudije istorije, literarno najčešće deluju nezanimljivo, izveštačeno i lažno, za razliku od pobeđenih, sklonjenih, isključenih, onih u manjini – odbačenih grubo kao narodni neprijatelji, izdajnici, smutljivci, kolebljivci, nezadovoljnici i neistomišljenici svih boja. Ljudi koji su, kad je grmelo, pogrešno procenili političku situaciju, odnos snaga, zaigrali na slabiju kartu ili neoprezno trčali ispred rude. Continue reading “Milomir Marić – Deca komunizma I – Magle sa istoka [PDF Download]”

Marko Lopušina – KGB protiv Jugoslavije [PDF Download]

Jugoslavija je SSSR-u, i doskora i Rusiji služila za potkusuiivanje sa velikim silarna!? Ovu tezu su sredinom 2000. godine u Beogradu iznosili mnogi naučnici, analiličari, pa i političari kada su tražili odgovor na pitanje zašto Rusija direktno ne pomaže Srbiju i Crnu Goru u borbi protiv SAD i NATO. Obrazloženje je bilo da se izgubivši status supersile i imperijalni karakter države, Rusija našla u praznom istorijskom hodu i da joj je hilo nužno da na novirn osnovama i u noviin međunarodnim i unutrašnjim okolnostima definiše karakter spoljnopolitičke strategije. Continue reading “Marko Lopušina – KGB protiv Jugoslavije [PDF Download]”

Dejl Žaket – Novinarska etika [PDF Download]

Pretpostavlja se da profesionalni novinari imaju moralnu odgovornost prvenstveno prema svojim čitaocima, ili gledaocima i slušaocima, na čije vitalne interese potencijalno utiče kvalitet svakodnevnog izveštavanja o događajima. Novinarska etika mora prvenstveno da se poziva na javnost kojoj su vesti namenjene, na dobro onih kojima u krajnjoj liniji treba da služi izveštavanje i na čije živote sadržaj vesti može da izvrši dubok uticaj, dobar ili loš. Ova knjiga podstiče čitaoca da se zapita u kakvom odnosu stoje te različite strane profesionalnog rada novinara. Continue reading “Dejl Žaket – Novinarska etika [PDF Download]”

Georgije Pavlović – Pod šestokrakom zvezdom [PDF Download]

Potrebno je da prvo nesto priznam.
Kad mi je gospodin Georgije Pavlović predao svoj rukopis i tražio da ga pročitam, nisam mislio da ću tu nesto naročito saznati. Mislio sam da u glavnom sve sto treba znati o masonstvu i njegovom jevrejskom poreklu, znam. Primio sam ipak nalog iz poštovanja koje dugujem samoj ličnosti piščevoj.
Čitajući pak ovo delo zastideo sam se, jer sam poznavao svoju gotovost da u važnoj stvari sebi pridajem više znanja nego sto stvarno imam. Continue reading “Georgije Pavlović – Pod šestokrakom zvezdom [PDF Download]”