Adolf Hitler – Mein kampf (Moja borba) [PDF Download]

images„Mein kampf“ (u prevodu znači „Moja borba“) je knjiga koju je napisao Adolf Hitler, u kojoj se kombinuju elementi autobiografije i Hitlerovih političkih i ideoloških gledišta, koja su kasnija postala načela nacističke ideologije.
Prvi tom je nazvan „Obračun“ (nem. Eine Abrechnung), i izdat je 18. jula 1925. godine. Drugi tom je nazvan „Nacionalsocijalistički pokret“ (nem. Die nationalsozialistische Bewegung) i izdat je 1926. godine. Hitler je knjigu nazvao „Četiri i po godine borbe protiv laži, gluposti i kukavičluka“ (nem. Viereinhalb Jahre des Kampfes gegen Lüge, Dummheit und Feigheit). Njegov izdavač Maks Aman (nem. Max Amann) odlučio je da je naslov predugačak i prekomplikovan i knjigu je objavio pod imenom „Mein kampf“.

Continue reading “Adolf Hitler – Mein kampf (Moja borba) [PDF Download]”