Jirgen Graf – Mit o holokaustu [PDF Download]

Zbog knjige “Mit o holokaustu” švajcarski autor Jurgen Graf osuđen je na petnaest meseci zatvora, posle čega je pobegao u Rusiju 1998. godine.

Zbog zagovaranja rasne, verske i nacionalne mržnje, Viši sud u Beogradu knjigu je zabranio i naložio da se oduzmu svi primerci.

“Mit” direktno omalovažava holokaust, njegov istorijski značaj i broj žrtava i zagovara nacionalnu i versku mržnju prema jevrejskom narodu. U knjizi se, između ostalog, negira postojanje gasnih komora u nacističkom logoru Aušvic. Odluka o zabrani doneta je na inicijativu Saveza jevrejskih opština u Srbiji.

Continue reading “Jirgen Graf – Mit o holokaustu [PDF Download]”

Naomi Klajn – Ne logo [PDF Download]

Prošarana ubedljivim izveštajima iz prve ruke, zasnovana na više od sto intervjua s mladim aktivistima antikorporacijskog pokreta i reklamnim agentima, sa vođama sindikata i rukovodiocima korporacija, knjiga “Ne logo” Naomi Klajn nudi nam novo viđenje našeg doba. U jednakoj meri kulturalna analiza, potrošački dnevnik, politički manifest, novinarski izveštaj, “Ne logo” je prva knjiga koja svedoči o nastanku novog otpora koja taj prosvećeni antikorporativni anarhizam smešta u kontekst savremene popularne kulture i ekonomije. Korporacije se najviše boje potrošača koji postavljaju pitanja. Continue reading “Naomi Klajn – Ne logo [PDF Download]”

Noam Čomski – Imperijalne težnje [PDF Download]

Knjiga Imperijalne težnje – kao svojevrstan nastavak knjige Hegemonija ili opstanak – istražuje i predsedničke izbore 2004. godine, pitanje socijalnih prava i sve veću pretnju globalnog zagrevanja. Rezultat je poučni dijalog s jednim od vodećih mislilaca našeg vremena, potresna slika nesigurnog sveta u kojem živimo i potvrda brojnih mogućnosti za neku lepšu i humaniju budućnost. Noam Chomsky Continue reading “Noam Čomski – Imperijalne težnje [PDF Download]”

Roger Garaudy – Slučaj Izrael [PDF Download]

Ova rasprava se bavi “zabranjenom” temom: cionizmom i državom Izrael. U Francuskoj se može kritikovati katolička dogma ili marksizam, napadati ateizam ili nacionalizam, osuđivati režimi Sovjetskog Saveza, SAD ili Južne Afrike, propovedati anarhija ili monarhizam bez posebnih rizika, osim uobičajenog polemiziranja koje se može završiti i opovrgavanjem autorovih postavki. Ako se, međutim, pristupi analiziranju cionizma zakoračuje se u sasvim drukčiji svet. Iz domena literature prelazi se u domen sudova pravde. Na temelju jednog zakona od 29. jula 1881 . godine, koji, vrlo ispravno, zabranjuje klevetanje bilo koje osobe na temelju njene pripadnosti određenoj
etničkoj grupi, naciji, rasi ili religiji, svaka kritika države Izrael i političkog cionizma na kojem počiva izlaže vas gonjenju. Continue reading “Roger Garaudy – Slučaj Izrael [PDF Download]”

Marko Lopušina – Milo, jedna evropska priča [PDF Download]

Milo – jedna evropska priča, knjiga koja neće ostaviti ravnodušnim ni one koji su na evropskom putu, niti one druge, koji su na evropskom koridoru. Imali smo nameru da, po prvi put, predstavimo ličnost koja superiorno vlada prostorom Crne Gore poslednjih petnaest godina, bez ikakvih pretenzija da na bilo koji način uzdižemo ili omalovažavamo ljude koji su ovde spomenuti. Naravno, kao i do sada u istoriji, vreme će biti najbolji sudija, a ono što smo mi želeli je da prezentujemo poreklo i put glavnog junaka ove knjige. Time, mislimo da smo uspeli da predvidimo i njegove namere. Naravno da smo svesni da će jedna ovakva knjiga naići na osporavanja, ali svakako i na pohvale. Izdavač Continue reading “Marko Lopušina – Milo, jedna evropska priča [PDF Download]”

Marko Lopušina – Tajne srpske policije [PDF Download]

Za Srbe se oduvek govorilo da vole policijski poziv, a za Srbiju da je policijska država. Ova zabluda je plod višegodišnjih stradanja srpskog naroda od raznoraznih čuvara reda i mira, tačnije zaštitnika prvo sistema Josipa Broza, a potom Slobodana Miloševića. I jedan i drugi su imali svoju lajnu policiju, koja se progoneći političke neistomišljenike vremenom izrodila u goniča vlastitog naroda.
Bazlika je samo u tome što je Titova politička policija koristila metode staljinističke torture, a Miloševićeva tak- tiku državnog terorizma. Continue reading “Marko Lopušina – Tajne srpske policije [PDF Download]”

Milovan Djilas – Susreti sa Staljinom [PDF Download]

Radeći na svojoj autobiografiji, ja sam 1955. ili 1956. godine bio došao na misao da svoje susrete sa Staljinom izdvojim u posebnu knjiiicu koja bi se mogla štampati pre i zasebno. Ali uskoro sam dopao tamnice — u njoj nije bilo pogodno da se bavim tom vrstom knjiievne aktivnosti, budući ona, makar se odnosila na prošlost, ne moie a da ne zadre u žive političke odnose.
Tek po izlasku iz zatvora, januara 1961. godine, vratio sam se na svoju staru zamisao. Dakako, ovoga puta, obzirom na izmenjene uslove i na evoluciju mojih vlastitih gledanja, toj temi sam morao prići nešto drukčije. Continue reading “Milovan Djilas – Susreti sa Staljinom [PDF Download]”

Bjadjo di Gracija – Zašto je NATO bombardovao Srbiju 1999 [PDF Download]

Autoru ove knjige namera je da pokaže da su razlozi za bombardovanje Srbije 1999. bili pretežno geopolitičkog i strateškog karaktera i da je Jugoslavija devedesetih godina bila žrtva novog svetskog poretka, koji su nametnule sile pobednice međublokovskog odmeravanja snaga između Istoka i Zapada, koje je trajalo tokom čitavog Hladnog rata.

U tom cilju autor u knjizi daje globalnu sliku u čije okvire treba smestiti razloge žestoke rešenosti Zapada, predvođenog Sjedinjenim Američkim Državama i Nemačkom, da dovede do potpunog raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, što je u funkcionalnoj i uzročnoposledičnoj vezi sa padom Berlinskog zida, ujedinjenjem Nemačke i raspadom Sovjetskog Saveza. Continue reading “Bjadjo di Gracija – Zašto je NATO bombardovao Srbiju 1999 [PDF Download]”

Milomir Marić – Deca komunizma II – Ljudi novog doba [PDF Download]

Dobrica Ćosić me je stalno prekorevao što sam bezobzirno zabio nož u leđa njegovoj generaciji.
Živojin Pavlović je napisao nadahnuti esej o mojoj političkoj pornografiji.
Svuda su me hvalili Danilo Kiš i Mirko Kovač.
Jedino me je tri dana u nastavcima napadao Milovan Danojlić na francuskom radiju u Parizu.

Niko nije mogao da poveruje da neko moćan ne stoji iza mene i da me kroz život vode isključivo luda glava i puka radoznalost. U samoodbrani da me slučajno ne provale i jednostavno ne počiste, nikad nisam demantovao da radim za sve moguće domaće i inostrane obaveštajne službe, pošto su mi te sumnje dugo bile praktično jedina zaštita. Continue reading “Milomir Marić – Deca komunizma II – Ljudi novog doba [PDF Download]”

Milomir Marić – Deca komunizma I – Magle sa istoka [PDF Download]

Literarna zanimljivost i uverljivost odvela me je nužno u neistražene paralelne svetove obaveštajnih službi, policijskih i diplomatskih tajni, pustolovina i avantura, kaprica moćnika, ličnih i porodičnih drama i tragedija. Pobednici i heroji, suvereni junaci i sudije istorije, literarno najčešće deluju nezanimljivo, izveštačeno i lažno, za razliku od pobeđenih, sklonjenih, isključenih, onih u manjini – odbačenih grubo kao narodni neprijatelji, izdajnici, smutljivci, kolebljivci, nezadovoljnici i neistomišljenici svih boja. Ljudi koji su, kad je grmelo, pogrešno procenili političku situaciju, odnos snaga, zaigrali na slabiju kartu ili neoprezno trčali ispred rude. Continue reading “Milomir Marić – Deca komunizma I – Magle sa istoka [PDF Download]”