Gerald Massey – Egipatska knjiga mrtvih [PDF Download]

gerald-massey-egipatska-knjiga-mrtvihPut života u tri sveta, onoga na zemlji, Amenti i nebu, ostvarivao se poznavanjem reči boga i stvarajući je istinom u obrani od svih moći zla. Prema Knjizi mrtvih, smrt dolazi na svet pomoću neznanja, a ne znanja. Hermes kaže: “Bezbožnost duše je neznanje. Vrlina duše je znanje.”

Znanje ima primarnu važnost. Na putovanjima duše i teškoćama nužno je da umrli zna. Putem znanja je on podignut i njime pronalazi svoj put u mraku. Znanje je njegova svetiljka i njegov kompas. Imati znanje znači biti gospodarom nebeskih moći i magičnih reči. Neznanje će ga učiniti plenom svih vrsta laži prepredenih neprijatelja koji vrebaju. On kontinuirano pobeđuje svojim znanjem na putu, kao putnik s kartom i kao onaj koji se već pre upoznao s lokalnim jezikom. Odavde proizlazi potreba za gnozom i inicijacijom u misterije.

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Gerald Massey – Egipatska knjiga mrtvih

Episkop Hrizostoma – Srpska slava [PDF Download]

episkop-hrizostoma-srpska-slavaNaši preci primili su hrišćanstvo u devetom veku i, umesto dotadašnje idolopokloničke vere, prihvatili su veru u jednoga Boga. Prosvećivani hrišćanskim učenjem, odbacujući idolopokloničko prinošenje žrtava, upućivali su Gospodu molitve za zdravlje, sreću i napredak svoga doma i svoj. Iako su se Bogu molili svakoga dana, naši preci imađahu Jedan dan u godini, u koji su zahvaljivali Bogu za sva dobra kojima ih je obdario. Toga dana oni su proslavljali uspomenu na onog xrišćanskog svetitelja, koga su naročito poštovali kao svog zaštitnika, čiji im je hrišćanski život bio primer koji su nastojali da slede. Tome svetitelju obraćali su se da pred Gospodom bude njihov zastupnik i tumač njihovih molitava.

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Episkop Hrizostoma – Srpska slava

Vladeta Jerotić – 50 pitanja i 50 odgovora [PDF Download]

vladeta-jerotic-50-pitanja-50-odgovoraPosle mojih višegodišnjih nastupanja kao psihijatra i hrišćanskog psihoterapeuta, a od 1985. godine i kao profesora Bogoslovskog fakulteta u Beogradu (po pozivu) – na velikom broju otvorenih tribina u Beogradu i u unutrašnjosti zemlje, kada sam imao priliku da razgovaram sa prisutnim slušaocima, rešio sam da sačinim ovo delo od 50 pitanja i isto toliko mojih odgovora. Pitanja koja su mi sagovornici i polemičari postavljali prelazila su naravno, broj od pedeset. Mnoga pitanja, koja nisam uzeo u obzir prilikom ovog izbora od pedeset, bila su ili relativno slična ovim, ili se nisu odnosila na psihoterapeutsko-hrišćansku praksu, moju dugogodišnju delatnost, ili su mi se, najzad, učinila nezanimljivim.

Moj izbor pitanja može se učiniti i pristrasnim. Prihvatam ovakvu primedbu. Birao sam ona koja su mene lično mučila, o kojima sam više godina razmišljao, a njihov izbor pravdao sam i relativno širokim interesovanjem publike.

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

vladeta-jerotic-50-pitanja-50-odgovora

Ispovest palog Andjela [PDF Download]

ispovest-palog-andjela

Kod ljudi postoji samo malo neprijateljstvo protiv Satane i njegovih dela zbog toga što vlada veliko neznanje u pogledu njegove moći i zlobe, kao i u pogledu univerzalnosti njegove borbe protiv Boga i Njegove crkve. U ovome su mnogi zavedeni. Oni ne znaju da je njihov neprijatelj moćni vojskovođa koji gospodari nad umom zlih anđela i da, sa svojim dobro promišljenim planovima i veštim spletkama, vodi rat protiv Boga da bi sprečio spašavanje duša. Među tobožnjim religioznim ljudima, pa čak i među samim sveštenicima, malo se spominje Satana, osim možda usputno. Oni ne vide znakove njegove stalne aktivnosti i njegovog uspeha, zanemaruju mnoge opomene o njegovom lukavstvu, i izgleda da se ne osvrću na njegovo postojanje

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Ispovest palog Anđela

Lav Nikolajevič Tolstoj – Otac Sergije [PDF Download]

Lav Nikolajevič Tolstoj - Otac SergijeStogodišnjica je smrti nesagledivog Lava Nikolajeviča Tolstoja, čoveka koji je probudio moralnu svest celog čovečanstva. Tragajući za Smislom i Istinom često je grešio, ali samo na sopstvenu štetu. Šta je Otac Sergije dobio, a šta izgubio odsecanjem prsta, i šta mi dobijamo oslobađanjem i gubimo odbacivanjem Tolstoja?Bernar je za vas odabrao neke od najupečatljivijih hrišćanskih priča Lava Nikolajeviča, tražeći u svima i u svemu samo dobro, jer gde je ljubav tamo je i Bog.

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Lav Nikolajevič Tolstoj – Otac Sergije

Džejms Džordž Frejzer – Zlatna grana [PDF Download]

Džejms Džordž Frejzer - Zlatna granaPotku Zlatne grane čini mit o vladavini sveštenih kraljeva u šumi posvećenoj Dijani, na obali jezera Nemi, u albijskim brdima u Italiji. Da bi zauzeo mesto sveštenog kralja, kandidat je morao da sa vrha jednog drveta odlomi granu imele (“zlatnu granu”) i da ubije svog prethodnika. Zbog toga je Dijanin sveštenik živeo u stalnom strahu od sledećeg pretendenta na njegov položaj i sa isukanim mačem čuvao drvo na kome je bila kobna grana imele. Frejzer je sebi postavio zadatak da odgovori na dva pitanja: “”Najpre, zašto je Dijanin sveštenik sa obala Nemija, šumski kralj, morao da ubije svog prethodnika?

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Džejms Džordž Frejzer – Zlatna grana

Fotije Kondoglu – Život iz grobova [PDF Download]

Fotije Kondoglu - Život iz grobovaIzuzetan književnik, upućenik u tajne vizantijske umetnosti, dragi prijatelj i dragoceni sugrađanin, gospodin Fotije Kondoglu, nesebično, bogonadahnuto i gtosvećeno se poduhvatio teškog posla da sabere svojeručno napisana svedočenja i pripovesti blagovernih hrišćana kako onih sa Lezva, tako i iz drugih krajeva – koji su udostojeni da vide, bilo u viđenju ili u snoviđenju. novoprojavljene svetitelje iz Terme sa Lezva – i da ih hronološkim redom izloži dodavši svoja bogonadahnuta tumačenja i komentare. Tako je nastala ova dragocena knjiga.

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Fotije Kondoglu – Život iz grobova

E. A. Volis Badž – Egipatska Religija [PDF Download]

E. A. Volis Badž - Egipatska ReligijaStranice koje slede imaju za cilj da pred čitaoca u sažetom obliku iznesu prikaz glavnih ideja i verovanja drevnih Egipćana koja se odnose na vaskrsenje i zagrobni život, u celini izveden iz izvornih dela religijske sadržine. Egipatska literatura koja se bavi ovim temama je obimna i, kao što bi se moglo očekivati, proizvod različitih razdoblja koja su, računata zajedno, trajala nekoliko hiljada godina; i katkad je izvanredno teško uskladiti stavove i verovanja pisca jednog razdoblja sa stavovima i verovanjima pisca drugog vremena. Do sada nijedan sistematski prikaz doktrine vaskrsenja i zagrobnog života nije bio otkriven, i nema osnova za nadu da će se nešto tako ikada pronaći, jer izgleda da Egipćani nisu mislili da je potrebno da se takvo delo napiše.

Knjigu možete preuzeti na linku ispod:

E. A. Volis Badž – Egipatska Religija

Julija Kristeva – Neverovatna potreba da verujemo [PDF Download]

Julija Kristeva - Neverovatna potreba da verujemoFascinirana hrišćanstvom, koje je istorijski pripremalo humanizam, i njegovom moći nad svetom, konsekvencama te religije kad je reč o aktuelnom svetu, Julija Kristeva iznova pretresa, do samih korena, potrebu za verovanjem koju nosi ljudsko biće… Potanko istražuje različite psihičke potrese koji vode do predavanja svetinji. Ali, nije u pitanju jedino vera kao takva nego i sama psihoanaliza, odnos između analizovanog i analitičara, za čim tragaju oni koji se okreću religiji. U ovoj izuzetnoj zbirci razgovora, zapravo jedinstvenom dijalogu, pažnja je posvećena i naročito zanimljivoj analizi takozvanog pre-religijskog verovanja koje je prožimalo civilizacije u trenutku njihovog rađanja. Krajnje moderan karakter autorkinog razmišljanja istaknut je i konkretnim primerima u njenoj refleksiji: reč je, često, o skorašnjim događajima u društvu, kao što su nemiri u predgrađima, religijski fanatizam ili čak skandal s majkama decoubicama. Koliko god poneka mesta u ovoj knjizi mogla izgledati dvosmislena za onoga ko ne veruje, ipak su sva pitanja ovde pretresana s istinskom i znalačkom strašću, sa svim njihovim političkim, društvenim i religijskim implikacijama s kojima se savremeno društvo nosi danas više nego ikada ranije.

Knjigu možete preuzeti na linku ispod:

Julija Kristeva – Neverovatna potreba da verujemo