Nil Donald Volš – Razgovori sa Bogom 3 [PDF Download]

Nil Donald Volš - Razgovori sa Bogom 3Nastavak bestselera Razgovori s Bogom, treći deo. Treća u nizu od tri knjige razgovora s Bogom. Ona će mnoge čitaoce dirnuti svojom pronicljivošću i istinom, kao i svojom toplinom i ljubavlju.

Ovaj moćni i inspirativni dijalog nastavlja se da bi čitalac zakoračio u odvažno istraživanje života, stekao bolje razumevanje univerzuma, i najposle u potpunosti razvio lični odnos s Bogom.

Držeći se izloženog u prve dve knjige Razgovora s Bogom, treća knjiga nastavlja da razbistrava mutne vode našeg duhovnog postojanja, ali se kreće od individualnih i globalnih pitanja ka “univerzalnim istinama”, koje važe za sve nivoe postojanja, od mikroskopskih do makrokosmičkih.

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Nil Donald Volš – Razgovori sa Bogom 3

Nil Donald Volš – Razgovori sa bogom 2 [PDF Download]

Nil Donald Volš - Razgovori sa bogom 2Dijalog se nastavlja… Ovo je izuzetan dokument.

To je poruka od Boga, u kojoj predlaže preokret na našoj planeti; socijalne, seksualne, obrazovne, političke, privredne i teološke promene kakve još nikada nismo videli, a retko smo ih i zamišljali.

Možemo li zaista izgraditi takav svet? Bog kaže da možemo, a sve što nam je za to potrebno jeste naš izbor da to učinimo.

Ova knjiga je stvarni razgovor s Bogom. To je druga u nizu od tri knjige razgovora s Bogom, koji je trajao više od pet godina i nastavlja se do današnjeg dana.

Ne morate da verujete da je ovaj materijal zaista došao od Boga, a meni i nije potrebno da verujete. Jedino mi je važno da li ovaj materijal ima ikakve vrednosti, donosi li neko saznanje, budi li u vama išta, budi li neke nove želje i podstiče li neke plodonosne promene u našem svakodnevnom životu na zemlji. Bog zna da se nešto mora menjati. Ne možemo više da živimo kao do sada!

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Nil Donald Volš – Razgovori sa Bogom 2

 

Nil Donald Volš – Razgovori sa bogom (1.deo) [PDF Download]

Nil Donald Volš - Razgovori sa bogom 1Za­mi­sli­te da ste mo­gli Bo­gu da po­sta­vi­te naj­za­go­net­ni­ja pi­ta­nja o po­sto­ja­nju – pi­ta­nja o lju­ba­vi i ve­ri, do­bru i zlu, ži­vo­tu i smr­ti. Pret­po­sta­vi­te da je Bog dao ra­zu­mlji­ve i ja­sne od­go­vo­re. To se de­si­lo Ni­lu Do­nal­du Vol­šu. Mo­že se de­si­ti i va­ma. Upra­vo će­te do­ži­ve­ti raz­go­vor…

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Nil Donald Volš – Razgovori sa bogom 1

Vladeta Jerotić – Čovek i njegov identitet [PDF Download]

Vladeta Jerotić - Čovek i njegov identitetŠta stvarno znači biti zrela ličnost? Izbor partnera, slučajnost ili zakonitost?

Infarkt i psiha. Psihoanaliza i joga.

Ovo su samo neka od pitanja koje je u poglavljima Psihološko-psihijatrijski problemi danas , Ljubav i seksualnost , Telesne bolesti i psiha i Istočni-zapadni vetar knjige Čovek i njegov identitet , postavljao sebi kao teme Vladeta Jerotić pre tri decenije. Njihovu aktuelnost dokazuju brojna ponovljena izdanja verovatno najpopularnije knjige akademika Jerotića.

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Vladeta Jerotić – Čovek i njegov identitet

Veselin Čajkanović – Mit i religija u Srba [PDF Download]

Veselin Čajkanović - Mit i religija u SrbaO idolima kod starih Slovena pokupili su dosta podataka Krek (Einleitung2, 412; 440; 452) i Niderle (Slovanske starožitnosti, 2, 2, 195 idd). Ali oni govore isključivo o idolima Istočnih i Zapadnih Slovena (polapskih i baltičkih Slovena, Rusa, Poljaka, Čeha), koji su ih, kao što je utvrđeno i iz književnih i arheoloških spomenika, imali u velikom broju, naročito pred kraj paganstva. O idolima kod Južnih Slovena ne znaju ni Krek ni Niderle ništa; Niderleovo mišljenje (str. 203) da je naš badnjak u stvari primitivan idol nije ničim obrazloženo, a nije ni verovatno, jer badnjak nije fetiš, kao što uzima Niderle, već sveto drvo — nešto kao demon vegetacije — odsečeno ad hoc. Jireček u svojoj istoriji (Geschichte der Serben, 1, 161) misli da Južni Sloveni, po svoj prilici, nisu poznavali idole, od kojih, kod njih, nema nikakvog traga. On za to nalazi analogiju u litavskom kultu, koji, po njemu, takođe nije znao za idole.

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Veselin-Cajkanovic-Mit-i-Religija-u-Srba

Rolan Gečel – Kabala [PDF Download]

Rolan Gečel - KabalaKabala se bavi najdublje skrivenim i nadasve ključnim pitanjima što se tiču čoveka, Boga i sveta. Ona će se u jednom trenutku pretvoriti u teozofiju, to jest opis tajni skrivenog života Boga u njegovu odnosu spram čovekova života i celokupnog stvaranja, obilato pritom crpeći iz riznica metafore i simbola.
Sama reč „kabala“ ima u sebi nešto paradoksalno s obzirom na tvrdnju da se najosobnije iskustvo kontakta s božanskim uklapa u povijesnu tradiciju. Kabalist u dubini svoje duše eksperimentira s istinom koja se prenosi od pamtiveka. Tu postoji preklapanje između najintimnijeg iskustva i poruke objavljene na Sinaju. Malo-pomalo kabala će uzeti pod svoje okrilje celokupan tradicionalni judaizam – halahu i hagadu, bogoštovlje i etiku, eshatologiju i mesijanizam – tvrdeći da otkriva njegov konačni smisao.

Roland Goetschel – Kabala pdf download

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Rolan Gečel – Kabala

Gerald Massey – Egipatska knjiga mrtvih [PDF Download]

gerald-massey-egipatska-knjiga-mrtvihPut života u tri sveta, onoga na zemlji, Amenti i nebu, ostvarivao se poznavanjem reči boga i stvarajući je istinom u obrani od svih moći zla. Prema Knjizi mrtvih, smrt dolazi na svet pomoću neznanja, a ne znanja. Hermes kaže: “Bezbožnost duše je neznanje. Vrlina duše je znanje.”

Znanje ima primarnu važnost. Na putovanjima duše i teškoćama nužno je da umrli zna. Putem znanja je on podignut i njime pronalazi svoj put u mraku. Znanje je njegova svetiljka i njegov kompas. Imati znanje znači biti gospodarom nebeskih moći i magičnih reči. Neznanje će ga učiniti plenom svih vrsta laži prepredenih neprijatelja koji vrebaju. On kontinuirano pobeđuje svojim znanjem na putu, kao putnik s kartom i kao onaj koji se već pre upoznao s lokalnim jezikom. Odavde proizlazi potreba za gnozom i inicijacijom u misterije.

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Gerald Massey – Egipatska knjiga mrtvih

Episkop Hrizostoma – Srpska slava [PDF Download]

episkop-hrizostoma-srpska-slavaNaši preci primili su hrišćanstvo u devetom veku i, umesto dotadašnje idolopokloničke vere, prihvatili su veru u jednoga Boga. Prosvećivani hrišćanskim učenjem, odbacujući idolopokloničko prinošenje žrtava, upućivali su Gospodu molitve za zdravlje, sreću i napredak svoga doma i svoj. Iako su se Bogu molili svakoga dana, naši preci imađahu Jedan dan u godini, u koji su zahvaljivali Bogu za sva dobra kojima ih je obdario. Toga dana oni su proslavljali uspomenu na onog xrišćanskog svetitelja, koga su naročito poštovali kao svog zaštitnika, čiji im je hrišćanski život bio primer koji su nastojali da slede. Tome svetitelju obraćali su se da pred Gospodom bude njihov zastupnik i tumač njihovih molitava.

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Episkop Hrizostoma – Srpska slava