Geogije Florovski – Hrišćanstvo i kultura [PDF Download]

Živimo u jednom izmenjenom svetu i svetu koji se neprestano menja. Ovo ne mogu poreći ni oni među nama koji nisu spremni ili ne žele da se menjaju, koji bi da ostanu u ovom vremenu koje nezadrživo protiče. Medjutim, niko ne može umaći od nelagodnosti pripadanja jednom svetu u preobražaju. Ukoliko prihvatamo tradicionalnu podelu istorijskih epoha na one “normalne” i one “kritične”, nema sumnje da je naše doba kritično doba, doba krize i nerazrešivih napetosti.

 

Continue reading “Geogije Florovski – Hrišćanstvo i kultura [PDF Download]”

Biblija ili Sveto Pismo – Stari i Novi Zavet [PDF Download]

biblijaSveto Pismo ili Biblija ko je se nalazi pred vama predstavlja prevod autentičnog teksta koji je sačuvan tokom istorije.

Iako u drevna vremena nisu postojale štamparske mašine, prepisivači Svetog Pisma su bili veoma precizni i posvećeni ljudi.

Spisi su bili pažljivo prepisivani, a provera tačnosti prepisa bila je naročito opsežna.

 

Continue reading “Biblija ili Sveto Pismo – Stari i Novi Zavet [PDF Download]”

Kremansko proročanstvo [PDF Download]

Kremansko prorocanstvoU ovoj knjizi su prvi put skupljena na jednom mestu autentična kazivanja dvojice Kremanskih proroka Miloša i Mitra Tarabića. Iz svog zabitog sela iznad Kremena, pod planinom Tarom dva nepismena seljaka, bez osnovnih istorijskih i geografskih saznanja predvidela su značajnije događaje prošlog veka, u kome su i živeli, zbivanja našeg vremena i ona koja tek predstoje. Sve što im je bilo ’’kazato’’ prenosili su svome kumu Proti Zahariju Zahariću, čije je rukopise skrivene i sačuvane na raznim stranama, prikupio njegov praunuk Dejan Malenković, na osnovu čega je napisana ova knjiga. Naše je bilo da zapišemo, a vreme će pokazati da li ono sto ne znamo ne znači da i ne postoji.

Continue reading “Kremansko proročanstvo [PDF Download]”

Otac Tadej – Šta će skoro biti – Srpska prestonica Kruševac [PDF Download]

Otac Tadej (19. oktobar 1914 — 13. april 2003), rođen kao Tomislav Štrbulović, bio je poznati srpski duhovnik, arhimandrit na osnovu čijih beseda su napisane mnoge knjige „Kakve su ti misli, takav ti je i život“, „Mir i radost u Duhu Svetome“, „Pouke srpskome narodu“, „Šta će skoro biti“. Bio je iguman manastira Vitovnica i duhovni otac. Ispovedao je povremeno i Patrijarha srpskog Pavla.

 

Continue reading “Otac Tadej – Šta će skoro biti – Srpska prestonica Kruševac [PDF Download]”

Martin Luter – O slobodi hrišćanina [PDF Download]

o slobodi hriscaninaPočetkom septembra 1520. godine bila je objavljena bula Exsurge Domine kojom je papa, Martinu Luteru pretio isključenjem iz crkve. Kao odgovor na to, Luter papi šalje ovaj kratki spis u kome on ukratko objašnjava sadržaj svoje osporavane nauke. U svom pismu papi, Luter za ovaj spis kaže: “Što se papira tiče, to je jedan mali traktat u kome je sadržana cela suma hrišćanskog življenja…”

 

Continue reading “Martin Luter – O slobodi hrišćanina [PDF Download]”