Fridrih Hajek – Put u ropstvo [PDF Download]

Put u ropstvo, klasično delo iz političke filozofije i ekonomije, suprotstavilo se pomodnom trendu sve većeg uplitanja države u ekonomske i društvene poslove, uverljivo argumentujući tvrdnju da će pokušaj ostvarenja utopije na zemlji kolektivističkim metodama završiti – tiranijom. Ova knjiga je svojevremeno – snažnom odbranom načela slobode – veoma uticala na stanje duha i doprinela obnavljanju liberalne ideje posle Drugog svetskog rata. Continue reading “Fridrih Hajek – Put u ropstvo [PDF Download]”

Mara Šain i Slavica Čarapić – Priručnik za vaspitače – Korak po korak 3 [PDF Download]

Priručnik “Korak po korak 3” obuhvata mnogo više od samog programiranja vaspitno-obrazovnog rada s decom u vrtiću. Prvi deo osnova za programiranje daje jasan i sažet pregled saznanja o mlađoj, srednjoj i starijoj vaspitnoj grupi. Drugi deo osnova za programiranje sadrži praktična sredstva za dobro upoznavanje dece za koju se programira vaspitno-obrazovni rad. Ponuđena je bogata lepeza oblika programiranja: programiranje u periodu adaptacije dece, dnevno programiranje, programiranje po temama, po projektima i centrima interesovanja. Continue reading “Mara Šain i Slavica Čarapić – Priručnik za vaspitače – Korak po korak 3 [PDF Download]”

Martin Lindstrom – Kupologija [PDF Download]

Istine i laži o tome zašto kupujemo.

„Zadivljujući uvid u to kako potrošači doživljavaju logotipe, oglase, reklame, brendove i proizvode.“ – Time

Koliko znamo o tome zašto kupujemo? Šta zaista utiče na naše odluke u današnjem svetu prepunom poruka? U knjizi Kupologija Martin Lindstrom predstavlja zapanjujuća otkrića svoje trogodišnje neuromarketinške studije vredne sedam miliona dolara – pionirskog eksperimenta koji je zavirio u mozgove dve hiljade dobrovoljaca iz celog sveta koji su se susretali s različitim oglasima, logotipima, reklamama, brendovima i proizvodima. Da li se seks stvarno dobro prodaje? Da li nas još uvek okružuju podsvesne reklame? Mogu li „kul“ brendovi podstaći naš nagon za sparivanjem? Može li posmatranje proizvoda podstaći ostala čula – miris, dodir i sluh? Zaprepašćujuća otkrića Martina Lindstroma razbijaju mnoga davnašnja uverenja o tome šta privlači naše interesovanje – i navodi nas na kupovinu. Continue reading “Martin Lindstrom – Kupologija [PDF Download]”

Dragan Varagić, Valentin Kuleto – Kako do posla u 21. veku + 444 saveta za uspešnu karijeru [PDF Download]

Koji su najlakši načini da dođete do posla? Koji je najbolji odabir škole ili fakulteta?
Kako znati koji posao će biti odlično plaćen?

Replace with the name of your product
Pronađite odgovore na pitanja koja muče svakog od nas – pitanja koja utiču ne samo na našu karijeru, već i na čitav naš život. U knjizi ćete saznati kako da izaberete najbolju profesiju za sebe, da volite ono što radite i da budete odlično plaćeni.

Svako od nas želi da bude bolji i uspešniji, da ima lakši i lepši život. Sve to, zapravo, zavisi od nas samih. Dobićete savete koji će vas usmeriti ka uspešnoj karijeri, kojom ćete biti zadovoljni i koja će biti odlično plaćena. Continue reading “Dragan Varagić, Valentin Kuleto – Kako do posla u 21. veku + 444 saveta za uspešnu karijeru [PDF Download]”

Dušan Salatić – Flotacijski reagensi [PDF Download]

Savremeni procesi flotacijske koncentracije zasnivaju se na korišćenju flotacijskih reagenasa raznovrsnog hemijskog sastava. Njihov broj se iz dana u dan povećava i dopunjuje. To omogućava da se usavršavaju tehnološki procesi flotiranja i postižu sve bolji tehnološki rezultati i u flotiranju veoma složenih, ako i veoma siromašnih mineralnih sirovina.
Sa razvojem procesa flotacijske koncentracije neprekidno se usavršava primena flotacijskih reagenasa, način primene, njihova uloga, proširuje asortiman i smanjuje specifična potrošnja. Slobodno se može tvrditi da su najveća dostignuća u flotaciji ostvarena usavršavanjem režima flotacijskih reagenasa.

Continue reading “Dušan Salatić – Flotacijski reagensi [PDF Download]”

Dragiša Draškić – Industrijska primena pripreme mineralnih sirovina II [PDF Download]

U izdanju Izdavačko-infomativnog centra studentata (ICS) Beograd, izašla je 1975. god. od istog autora INDUSTRUSKA PRIMENA PRIPREME MINERALNIH SIROVINA (I knjiga) u kojoj su obrađeni industrijski postupci pripreme energetskih sirovina, kao i nekih metaličnih sirovina: ruda gvožđa, mangana, hroma, volframa, nikla, kobalta, molibdena, antimona, žive, arsena i kalaja. Knjiga je izašla kao stalni udžbenik u kome je materija bila obrađena prema programu nastave na smeru za pripremu mineralnih sirovina Rudarskog odseka, Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu. Continue reading “Dragiša Draškić – Industrijska primena pripreme mineralnih sirovina II [PDF Download]”

Dragiša Draškić – Industrijska primena pripreme mineralnih sirovina I [PDF Download]

Ova knjiga ima za cilj da prikaže primenu pripreme minerainih sirovina u industrijskim procesima.
Slobodno se može reći, da danas ne postoji nijedna prirodna sirovina — ugalj, metalične ili nemetalične rude — koja za dalji proces industrijske primene i korišćenja ne zahteva primenu odgovarajućeg postupka pripreme i koncentracije. Danas je već sasvim izvesno da postoji samo mali broj sirovina, koje se za dalji proces korišćenja, primene ili prerade, mogu koristiti ako se prethodno tretiraju samo jednostavnim postupcima pripreme mineralnih sirovina. Daleko je veći broj onih sirovina koje zahtevaju da se primeni jedan vrlo dug i složen industrijski i tehnološki proces pripreme mineralnih sirovina, pre no što se može govoriti o njihovoj industrijskoj valorizaciji ili upotrebljivosti. Isto tako sasvim je izvesno da će u budućnosti pripreme mineralnih sirovina biti još značajnija i sigurno nezamenljiva karika u opštoj valorizaciji ogromnog broja mineralnih sirovina. Jednim delom ovo proističe iz činjenice da se danas u eksploataciji nalaze veoma siromašne i kompleksne sirovine, što će u budućnosti još više doći do izražaja. S druge strane, prerađivačka industrija zahteva sve kvalitetnije proizvode za dalju preradu u svojim tehnološkim procesima, što može obezbediti samo priprema i koncentracija. Continue reading “Dragiša Draškić – Industrijska primena pripreme mineralnih sirovina I [PDF Download]”

Milorad Gajić – Optimizacija i matematičko modeliranje procesa usitnjavanja i flotiranja [PDF Download]

Otkopavanje sve siromašnijih ruda ima posledicu da je proces flotiranja postao najvažniji postupak koncentracije mineralnih sirovina. Pri tome, kao posledica nižeg sadržaja korisnih komponenata u ležištima, bitnu ulogu igraju površinske osobine minerala.

 

 

 

Continue reading “Milorad Gajić – Optimizacija i matematičko modeliranje procesa usitnjavanja i flotiranja [PDF Download]”

Kit Devlin – U potrazi za Fibonačijem [PDF Download]

U potrazi za Fibonačijem je delo jednog od najuticajnijih svetskih popularizatora matematike, Kita Devlina, o životu i zaostavštini srednjovekovnog matematičara Leonarda iz Pize, poznatijeg kao Fibonači, čija knjiga Liber abbaci doslovno utiče na živote svih nas. Mada čuven po Fibonačijevim brojevima – iako ih, kako se ispostavilo, nije on otkrio – njegov najveći doprinos je u tumačenju matematičkih ideja koje je umeo da prikaže tako da ih svako razume. Continue reading “Kit Devlin – U potrazi za Fibonačijem [PDF Download]”

Aleksandar Nikolić – Profesija fudbaler [PDF Download]

Fudbal je jedna od najomiljenijih igara. Bez fudbala, kao ni bez igre i zabave uopšte, ne može se zamisliti život savremenog čoveka. Igra i zabava su ravnopravni sa drugim područjima čovekovog društvenog života. Po svom značaju oni se nalaze na istoj ravni na kojoj se nalaze i materijalna proizvodnja, kultura, vaspitanje, politika. Njihov značaj je u tome što predstavljaju ono područje za koje vreme treba da se uvećava na račun materijalne proizvodnje.

 

Continue reading “Aleksandar Nikolić – Profesija fudbaler [PDF Download]”