Dušan Salatić – Flotacijski reagensi [PDF Download]

Savremeni procesi flotacijske koncentracije zasnivaju se na korišćenju flotacijskih reagenasa raznovrsnog hemijskog sastava. Njihov broj se iz dana u dan povećava i dopunjuje. To omogućava da se usavršavaju tehnološki procesi flotiranja i postižu sve bolji tehnološki rezultati i u flotiranju veoma složenih, ako i veoma siromašnih mineralnih sirovina.
Sa razvojem procesa flotacijske koncentracije neprekidno se usavršava primena flotacijskih reagenasa, način primene, njihova uloga, proširuje asortiman i smanjuje specifična potrošnja. Slobodno se može tvrditi da su najveća dostignuća u flotaciji ostvarena usavršavanjem režima flotacijskih reagenasa.

Continue reading “Dušan Salatić – Flotacijski reagensi [PDF Download]”

Dragiša Draškić – Industrijska primena pripreme mineralnih sirovina II [PDF Download]

U izdanju Izdavačko-infomativnog centra studentata (ICS) Beograd, izašla je 1975. god. od istog autora INDUSTRUSKA PRIMENA PRIPREME MINERALNIH SIROVINA (I knjiga) u kojoj su obrađeni industrijski postupci pripreme energetskih sirovina, kao i nekih metaličnih sirovina: ruda gvožđa, mangana, hroma, volframa, nikla, kobalta, molibdena, antimona, žive, arsena i kalaja. Knjiga je izašla kao stalni udžbenik u kome je materija bila obrađena prema programu nastave na smeru za pripremu mineralnih sirovina Rudarskog odseka, Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu. Continue reading “Dragiša Draškić – Industrijska primena pripreme mineralnih sirovina II [PDF Download]”

Dragiša Draškić – Industrijska primena pripreme mineralnih sirovina I [PDF Download]

Ova knjiga ima za cilj da prikaže primenu pripreme minerainih sirovina u industrijskim procesima.
Slobodno se može reći, da danas ne postoji nijedna prirodna sirovina — ugalj, metalične ili nemetalične rude — koja za dalji proces industrijske primene i korišćenja ne zahteva primenu odgovarajućeg postupka pripreme i koncentracije. Danas je već sasvim izvesno da postoji samo mali broj sirovina, koje se za dalji proces korišćenja, primene ili prerade, mogu koristiti ako se prethodno tretiraju samo jednostavnim postupcima pripreme mineralnih sirovina. Daleko je veći broj onih sirovina koje zahtevaju da se primeni jedan vrlo dug i složen industrijski i tehnološki proces pripreme mineralnih sirovina, pre no što se može govoriti o njihovoj industrijskoj valorizaciji ili upotrebljivosti. Isto tako sasvim je izvesno da će u budućnosti pripreme mineralnih sirovina biti još značajnija i sigurno nezamenljiva karika u opštoj valorizaciji ogromnog broja mineralnih sirovina. Jednim delom ovo proističe iz činjenice da se danas u eksploataciji nalaze veoma siromašne i kompleksne sirovine, što će u budućnosti još više doći do izražaja. S druge strane, prerađivačka industrija zahteva sve kvalitetnije proizvode za dalju preradu u svojim tehnološkim procesima, što može obezbediti samo priprema i koncentracija. Continue reading “Dragiša Draškić – Industrijska primena pripreme mineralnih sirovina I [PDF Download]”

Milorad Gajić – Optimizacija i matematičko modeliranje procesa usitnjavanja i flotiranja [PDF Download]

Otkopavanje sve siromašnijih ruda ima posledicu da je proces flotiranja postao najvažniji postupak koncentracije mineralnih sirovina. Pri tome, kao posledica nižeg sadržaja korisnih komponenata u ležištima, bitnu ulogu igraju površinske osobine minerala.

 

 

 

Continue reading “Milorad Gajić – Optimizacija i matematičko modeliranje procesa usitnjavanja i flotiranja [PDF Download]”

Kit Devlin – U potrazi za Fibonačijem [PDF Download]

U potrazi za Fibonačijem je delo jednog od najuticajnijih svetskih popularizatora matematike, Kita Devlina, o životu i zaostavštini srednjovekovnog matematičara Leonarda iz Pize, poznatijeg kao Fibonači, čija knjiga Liber abbaci doslovno utiče na živote svih nas. Mada čuven po Fibonačijevim brojevima – iako ih, kako se ispostavilo, nije on otkrio – njegov najveći doprinos je u tumačenju matematičkih ideja koje je umeo da prikaže tako da ih svako razume. Continue reading “Kit Devlin – U potrazi za Fibonačijem [PDF Download]”

Aleksandar Nikolić – Profesija fudbaler [PDF Download]

Fudbal je jedna od najomiljenijih igara. Bez fudbala, kao ni bez igre i zabave uopšte, ne može se zamisliti život savremenog čoveka. Igra i zabava su ravnopravni sa drugim područjima čovekovog društvenog života. Po svom značaju oni se nalaze na istoj ravni na kojoj se nalaze i materijalna proizvodnja, kultura, vaspitanje, politika. Njihov značaj je u tome što predstavljaju ono područje za koje vreme treba da se uvećava na račun materijalne proizvodnje.

 

Continue reading “Aleksandar Nikolić – Profesija fudbaler [PDF Download]”

Klod Levi Stros – Totemizam danas [PDF Download]

Sa totemizmom je isto kao sa histerijom. Kad se najzad posumnjalo da se izvesne pojave mogu proizvoljno izdvajati i grupisati, da bi se tako dobili dijagonostički znaci neke bolesti ili objektivne ustanove, i sami simptomi su nestali ili su počeli da se opiru izjednačujućim tumačenjima. U slučaju „velike” histerije, ova promena se ponekad objašnjava kao posledica evolucije društva, koja je, navodno, simbolički izraz mentalnih poremećaja premestila sa somatskog na psihičko područje. Ali poređenje sa totemizmom ukazuje na drukčiju vezu između naučnih teorija i stanja civilizacije, gde se uticaj duha naučnika oseća isto koliko i uticaj duha ljudi koje oni proučavaju, pa i više od toga. Claude Lévi-Strauss

Continue reading “Klod Levi Stros – Totemizam danas [PDF Download]”

Erik Von Daniken – Sećanja na budućnost [PDF Download]

Autor jedne od najpopularnijih knjiga na planeti – Sećanja na budućnost – ukazuje na to da će se vanzemaljci vratiti na Zemlju u bliskoj budućnosti – u narednih 20 godina – jer smo mi deo njihove DNK.
Dokazi njihovog povratka su prisutni svuda oko nas, rasuti širom sveta u drevnim tekstovima, spomenicima i civilizacijama.

Tokom “Noći nasleđa Erih fon Denikena“ kojom je proslavio 50 godina jednog od svojih bestselera, Erih je koristio veliki broj slika, video snimaka, kompjuterskih animacija i drugih ključnih dokaza kako bi podržao svoje tvrdnje da su pre više hiljada godina, pre pisane istorije, Zemlju posetila bića koja nisu sa Zemlje. Sada on tvrdi da će se naši “stvaraoci“ vratiti, jer je čovečanstvo skoro spremno da se konačno sretne sa njima. Continue reading “Erik Von Daniken – Sećanja na budućnost [PDF Download]”

Džon Bakster i Tomas Atkins – Tajna Sibirske katastrofe [PDF Download]

Nekad davno nije postojao naš planetski sistem, već samo oblak prašine i gasa što se okretao oko centralne oblasti, koja se sabijala i postala Sunce. Malo-pomalo, međutim, prašina i gas su se prikupili u krupnije se komade, a ovi su polako medusobno srastali u tela planetskih veličina. Dok su komadi bivali krupniji, njihova gravitaciona polja postajala su sve snažnija, a sudari sve silovitiji. Na kraju, kad se najveći deo materijala prikupio u veliku, čvrstu kuglu, poslednji slobodni krupni komadi pridruživali su se kugli udarajući o nju moćnim treskom koji je iskopao ogromne kratere.
Mesec je prekriven takvim kraterima, što nam je poznato već gotovo četiri stoleća. Tokom poslednje decenije ustanovili smo da je i Merkur prekriven njima, baš kao i Mars, pa čak i dva Marsova majušna satelita. Prvi snimci Ganimeda, najvećeg Jupiterovog satelita, načinjeni iz neposredne blizine, ukazali su na prisustvo kratera. I Venera, pod svojim oblačnim plaštom koji je sakriva, poseduje kratere.

Continue reading “Džon Bakster i Tomas Atkins – Tajna Sibirske katastrofe [PDF Download]”

Brajan Trejsi – Zaposlite i zadržite najbolje ljude [PDF Download]

Od kioska na uglu, do velikih korporacija, svi menadžeri danas se najviše brinu zbog nadmetanja u regrutaciji talenata.Presudan faktor rasta i uspeha bilo kog posla jeste sposobnost da se privuku i zadrže odlični ljudi. Nažalost, samo nekolicina menadžera dobro je obučena za proces odabiranja personala.U ovoj knizi Brajan Trejsi, na osnovu dvadesetogodišnjeg podučavanja menadžera umetnosti odabiranja radnika, izdvaja 21 najvažniji, dokazano uspešan princip regrutacije i zadržavanja radnika.U kratkoj, lako čitljivoj knjizi, Trejsi sumira osnovne informacije koje svaki menadžer mora znati kako bi privukao najsposobnije, posvećene radnike i osigurao da oni nastave da doprinose razvoju kompanije u godinama koje dolaze.Knjiga Zaposlite i zadržite najbolje ljude destilira godine teško sticane mudrosti u lake i brzo primenjive tehnike, nudeći menadžerima delotvorne korake koje već danas mogu napraviti kako bi pronašli, odabrali, zaposlili, usmerili, obučili i zadržali najbolje ljude za svoj posao.

Continue reading “Brajan Trejsi – Zaposlite i zadržite najbolje ljude [PDF Download]”