Umberto Eko – Kako se piše diplomski rad [PDF Download]

Umberto Eko - Kako se piše diplomski radNekada je univerzitet pohađala elita, sinovi i kćeri onih koji su i sami bili fakultetski obrazovani. Osim retkih izuzetaka, onaj ko je studirao mogao je potpuno da se posveti učenju. Sve je bilo zamišljeno tako da studije teku komotno: malo vremena za učenje. a malo za „zdravu” studentsku zabavu ili aktivnosti u studentskim odborima. Umberto Eco

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Umberto Eko – Kako se piše diplomski rad

Stiven Hoking – Crne rupe i bebe vaseljene [PDF Download]

stiven-hoking-crne-rupe-i-bebe-vaseljeneOvih trinaest eseja i jedan izvanredan produženi intervju iz 1992. godine sežu od autobiografskog do čisto naučnog. Nadgrađujući svoj prethodni rad, Stiven Hoking raspravlja o zamišljenom vremenu, o procesu u kome crne rupe rađaju bebe vasione i o naporima naučnika da stvore jedinstvenu teoriju koja bi predvidela sve u univerzumu – koncept koji će se, po njemu, sledećoj generaciji činiti prirodnim koliko i činjenica da je zemlja okrugla.Stiven Hoking takođe piše o slobodnoj volji, vrednosti života i svom viđenju smrti. Daje nam svoj uvid u to kako se naučna teorija slaže – a i razlikuje od naučne fantastike, kao i u načine na koji se naučne činjenice upliću u naš život. Stephen Hawking – Crne rupe i bebe vaseljene pdf download

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

stiven-hoking-crne-rupe-i-bebe-vaseljene

Graham Hancock – Tajna Marsa [PDF Download]

graham-hancock-tajna-marsaJesmo li naslednici marsovske baštine? Tajna Marsa je majstorsko delo istorijskog otkrivanja. Ono istražuje sve brojnije dokaze koji povezuju tri događaja: fotografije iz 1976. porušenih “spomenika” na Marsu, nedavno otkriće fosila u Marsovom meteoritu starom 3,5 milijarde godina, te uzbudljiva otkrića o egipatskoj Sfinzi i piramidama. Tu su činjenice, tajanstveno neobjavljivane, koje ne samo da ukazuju na inteligentni život na crvenoj planeti, već propituju stara vremena i poreklo ljudske rase. .

•Šta povezuje Marsove piramide s piramidama Egipta i megalitskim mestima po svitu?

• Šta povezuje sadašnja iskopavanja u Egiptu sa spuštanjem Apolla na Mesecu? I zbog čega se fosil s Marsa tako dugo čuvao kao vojna tajna?

• Jesu li nova egipatska iskopavanja deo prikrivene potrage za vremenskom kapsulom na drugu stranu istorije?

• Je li puka slučajnost da El Kahira, arapsko ime za Kairo, znači “Mars”?

Ova jedinstvena i fascinantna hronika – s nizom likova među kojima nalazimo sveučilišne profesore, znanstvenike NASA-e, fizičare i dužnosnike vlade SAD-a – temeljito ispituje skrivene dnevne redove i raspravlja o mogućnosti najvećega prikrivanja koje je svet ikada doživeo.

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Knjiga

Sigmund Frojd – Uvod u psihoanalizu [PDF Download]

sigmund-frojd-uvod-u-psihoanalizuKompletan uvod u psihoanalizu je sveobuhvatna, reprezentativna sinteza najvažnijih psihoanalitičkih hipoteza, teorija i otkrića. Nastala je iz pera oca psihoanalize, Sigmunda Frojda, i sačinjena je od tri njegova sintetička djela: Uvoda u psihoanalizu, Novih predavanja za uvođenje u psihoanalizu i Nacrta psihoanalize. Svi tekstovi u knjizi napisani su na osnovu brilijantnih Frojdovih predavanja, koja pokazuju ne samo da je genijalan naučnik i tvorac jednog psihološkog pravca, već da je i najbolji popularizator psihoanalize. On na jednostavan način objašnjava svoje osnovne ideje o strahu, nesvjesnom, nagonima, potiskivanju i edipovom kompleksu. Ovom knjigom autor je želio da razbije mnoge predrasude o pogledu psihoanalize.

Kompletan uvod u psihoanalizu je donio Frojdu svjetsku slavu i za vrijeme njegovog života ova knjiga je prevedena na 16 jezika.

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Sigmund Frojd – Uvod u psihoanalizu

Sigmund Frojd – O seksualnoj teoriji Totem i Tabu [PDF Download]

Sigmund Frojd - O seksualnoj teoriji Totem i TabuZbog raširenosti perverznih sklonosti Frojdu se nametnula ideja da je predodređenost ka izopačenostima zapravo izvorna i univerzalna osobina ljudskog seksualnog nagona. Verovao je da tu izvornu predodređenost može ustanoviti još u detinjstvu. Među silama koje određuju usmerenost seksualnog poriva, istakao je stid, odbojnost, saosećajnost i društvene konstrukcije morala i autoriteta. On tako u svakom zastranjenju od normalnog seksualnog života prepoznaje kočenje razvoja i zaostajanje na stadijumima detinjstva.* * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * *„Nekada davno, prognana braća su se udružila, ubila su svoga oca i pojela ga, čime je prestala da postoji očeva horda“. Upravo ovako Frojd sažima velik naučni mit koji je sam konstruisao da bi objasnio nastanak civilizovanog čovečanstva. Oslanjajući se na antropološku, lingvističku i kliničku građu, Frojd kolektivnu psihologiju nastoji da objasni uz pomoć psihoanalize. Primitivni čovek, dete i neurotičar postaju predmeti psihoanalize, koja Frojdovom virtuoznošću postaje opšta teorija o čoveku i čovečanstvu.

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Sigmund Frojd – O seksualnoj teoriji Totem i Tabu

Frater Albertus – Alhemičarski priručnik [PDF Download]

Frater Albertus - Alhemičaski priručnikČovečanstvo je vekovima bilo neobično fascinirano alhemijom. Osnovno filozofsko polazište bilo je da, pošto je Božanska Volja u početku delovala na prvu materiju kako bi stvorila plemenite metale i sve drugo, zašto ne bi i alhemičar – pročišćenog uma i srca, i vešt u laboratorijskoj praksi tadašnjeg vremena – mogao da izvede ovaj isti prirodni proces u kraćem vremenskom periodu?

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Frater Albertus – Alhemičarski priručnik

 

Hose Silva i Filip Mil – Silva metod kontrole uma [PDF Download]

Hose Silva i Filip Mil - Silva metod kontrole umaSada se upuštate u životnu pustolovinu koja vas može najviše preobraziti. Svaki rezultat koji postignete promeniće vaš pogled na vas i na svet u kome ste rođeni. S vašim novim moćima doći će i odgovornost da ih upotrebljavate “za dobrobit čovečanstva” – izraz Kontrole uma. Na drugi način ih ne možete upotrebiti, što ćete uskoro videti.

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Hose Silva i Filip Mil – Silva metod kontrole uma

Viktor Frankl – Zašto se niste ubili [PDF Download]

Viktor Frankl - Zašto se niste ubiliOvo je, pre svega, knjiga o životu a ne o smrti, kao što bi se, možda, na prvi pogled iz njenog naslova moglo zaključiti. Ona svedoči o tome da život »ne samo da ima smisao, nego ga i zadržava u svim uslovima i u svim okolnostima«, ma kako se ove čoveku činile teškim i neizdržljivim. Napisana je 1945. godine, za samo devet dana, takoreći »iz duše«. Prevedena na dvadesetak jezika, ova knjiga, mala po obimu, a velika po svom značaju, već skoro pedeset godina ne gubi ni malo od svoje aktuelnosti. Možda stoga što je namenjena svima onima koji pate, a takvih je mnogo, bolesnih, umirućih, osuđenih ili zatočenih na mnogo različitih načina. Možda zato što govori o ličnim iskustvima, predubokim da bi bila lažna, jednostavno, neposredno, prepoznatljivo – jednom rečju ljudski. Konačno, verovatno i zbog toga što je njen autor Viktor Frankl ne samo poznati psihijatar, praktičar i predavač na brojnim univerzitetima širom sveta, već i naučnik koji je ušao u istoriju psihijatrije kao osnivač jednog savremenog psihoterapijskog pravca – logoterapije, koji je ovde približen i običnom čitaocu.

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Viktor Frankl – Zašto se niste ubili