Harun Jahi – Čudo atoma [PDF Download]

Kada je odgovor na pitanje jednom pronađen, to je ključ za isto vreme vrlo tanka linija koja razdvaja znanje od neznanja.
U svetu u kome živimo, čovečanstvo je u stalnoj potrazi za odgovorima na mnoga pitanja koja počinju poznatim rečima: “Šta”?, “Kako” i “Na koji način”.

Ljudski rod može da napravi samo mali napredak spremajući odgovore na njih. Malo je verovatno da će čovek naći put do istine o izvanrednom redu i ravnoteži sa kojom dolazi u dodir, osim ako ne postavi pitanje: “Zašto?” U ovoj knjizi, proučavaćemo “atom”, osnovu svake žive i nežive stvari. Pošto saznamo šta se i na koji način događa sa česticom koju nazivamo atom, potražićemo odgovore na pitanje “Zašto”. Odgovor na to pitanje dovešće nas do istine za kojom tragamo.

Continue reading “Harun Jahi – Čudo atoma [PDF Download]”

Uljni škriljci – Tehnologije prerade i dobijanje sintetičke nafte [PDF Download]

01Knjiga o uljnim škriljcima predstavlja uvod za eksplataciju ovih sirovina, tehnologije prerade  i dobijanje sintetičke nafte, ima četiri autora: Miroslav Ignjatović, Srđana Magdalinović, Dragan Milanović i Danijela Urošević.

 

Predstavlja drugi deo monografije, čiji prvi deo čine Ugalj – Industrijska primena i tehnologije čišćenja.

 

Continue reading “Uljni škriljci – Tehnologije prerade i dobijanje sintetičke nafte [PDF Download]”