Den Simons – Siročići Heliksa [PDF Download]

Veliki obrtni brod prebacio se iz Hokingovog svemira u crvenobelu dvostruku svetlost bliskog binarnog zvezdanog sistema. Dok je 684.300 ljudi ‘Heliksa Amojetovog Spektra’ spavalo u dubokom kriogenskom snu, pet AI koje su upravljale brodom posavetovale su se meñusobno. Naišle su na neobičan fenomen, a kako se samo njih četiri od pet slagalo da je to dovoljno važno da se ogromni obrtni brod izvede iz Hokingovog svemira i brzine veće od svetlosne, zapodela se živa rasprava – u trjanju od nekoliko mikrosekundi – o sledećem koraku.

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Den Simons – Sirocici Heliksa

Facebook Comments