Digitalna elektronika – Stanko Paunović [PDF Download]

digitalna elektronika stanko paunovićOpseg proučavanja gradiva iz područja digitalne elektronike u najnovijim obrazovnim programima ovisi o namjeni programa. Osim obveznog dela zastupljenog u predmetima DIGITALNA ELEKTRONIKA i ELEKTRONIČKI SKLOPOVI, gradivo ovog područja obrađuje se u proširenom opsegu u predmetima izbornih sadržaja (DIGITALNA ELEKTRONIKA i ANALOGNI I DIGITALNI SKLOPOVI). Ovim udžbenikom obuhvaćeno je gradivo koje će omogućili njegovu primenu u svim spomenutim predmetima.

Zbog opsega grade udžbenik je podeljen u dva međusobno odvojena dela. U prvom delu obrađeni su brojevni sustavi i kodovi, logički sklopovi i logička algebra, skupine integriranih sklopova, prenos digitalnih signala linijama i multivibratori u digitalnoj elektronici. U drugom delu obrađeni su registri i brojila, složeni kombinacijski sklopovi (sklopovi za kodiranje i dekodiranje, sklopovi za selektiranje, distribuciju i kontrolu prenosa podataka), memorije, te sklopovi za digitalno-analognu i analogno-digitalnu pretvorbu. Objašnjenja grade, rada, svojstava i primena sklopova upotpunjena su brojnim primerima integriranih izvedaba. Na kraju svakog poglavlja su pitanja i zadaci za ponavljanje s rešenjima na kraju udžbenika. Poseban priručnik sadrži zadatke za praktičan rad u laboratoriju, zadatke za učenje i podatke o intcgriranim sklopovima nužne za laboratorijski rad i rešavanje zadataka.

Pročitajte besplatno knjigu na linku:

Digitalna-elektronika-Stanko-Paunovic pdf

Ostavite komentar