Dobrica Ćosić – Vreme vlasti II [PDF Download]

Vreme vlasti − druga knjiga, okončava porodičnu sagu o Katićima i Dačićima na kraju XX veka, koja, u romanu Koreni, počinje jedan vek ranije. Ovo je pripovest o čoveku na vlasti, Dušanu Katiću, imaginarnom „junaku našeg doba“, i njegovom vođi − Titu. U svojoj „Hronici naše Vlasti“, utkanoj u roman, Dušan Katić, usponom i padom, od komunističkog obožavaoca Tita vremenom se u osećanjima pretvara u njegovog Bruta. Originalan prosede romana pokazao se kao idealna forma za idejnu, psihološku i moralnu anatomiju titoizma od 1945. do njegovog istorijskog sloma.

Mi nismo znali šta ne sme čovek kada ima Vlast.
Mi smo pokušali da ostvarimo Nemoguće. U tome je naša veličina. A naša sramota je u tome što nismo učinili više Mogućeg. Što smo se potčinili Velikom Obmanjivaču i svojim najgorim svojstvima.
Laž nam je bila Istina. Lagalo se o sebi, a još više o našim neprijateljima. I naši neprijatelji su bezumno lagali o nama. I mi i naši neprijatelji imali smo samo jednu stranu sveta. Bilo je to − doba laži.
U velikim ljudskim porazima najviše je nezasluženih pobednika.
Čovek neće biti dostojan poštovanja sve dok ga vlast čini gorim no što jeste. Čovek neće postati razumno biće dok ga dobro i sloboda čine gorim no što je bio dok dobro nije okusio i slobodu doživeo.
Čovek je veći od svake istine o sebi.

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Preuzmi knjigu