Dragić Banković – Biostatistika [PDF Download]

Dragić Banković se aktivno bavi naučno-istraživačkim radom iz oblasti algebre i logike. Ima takođe objavljene radove iz biologije i hemije. Poslednjih godina publikuje dosta radova iz medicine.

Ostvario je naučnu saradnju iz oblasti statistike sa preko 120 istraživača.

Konsultant je u Institutu za kardiovaskularne bolesti u Novom Sadu. Predstavljamo vam njegovu skriptu koju je napravio za predmet Osnove biostatike.

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Preuzmi knjigu