Elektronska trgovina [PDF Download]

Elektronska trgovina (e-commerce) u savremenoj razvijenoj formi nije bila poznata pre 1995. godine. Nepodeljeno je mišljenje da se njenim početkom može smatrati pojava prvog sajta elektronske trgovine, Amazon.com. Priča o Amazon.com, najpoznatijoj kompaniji za e-trgovinu u SAD, odražava u velikoj meri i priču o e-trgovini u celini. Ideje o Amazonu su nastale 1994. godine, kada je Jeff Bezos, tada dvadestdevetogodišnji stariji zamenik predsednika u D. E. Shaw, investicionoj banci sa Vol Strita, pročitao da je korišćenje Interneta raslo po stopi od 2300% godišnje. Za Bezosa, taj podatak je ukazivao na izvanrednu priliku. Napustio je dotadašnji posao i počeo da istražuje koje bi proizvode mogao uspešno da prodaje posredstvom Interneta. Izbor je pao na knjige. Sa preko tri miliona naslova u štampi u bilo koje vreme, nijedna fizička knjižara ne bi mogla imati u prodaji više od malog procenta te količine. Virtuelna knjižara bi mogla ponuditi potencijalno kompletnu svetsku produkciju. Uporedna dinamika objavljivanja knjiga, distribucije i maloprodajne industrije, takođe su bili povoljni. Sa preko 2500 izdavača u SAD i dva najveća prodavca na malo, Barnes and Noble i Borders, koji su obavljali svega 12% od ukupne prodaje, na tržištu nisu postojali dominantni igrači, koji bi svakog malog početnika brzo eliminisali. Postojanje dva velika distributera, Ingram Books i Baker and TayIor, značilo je da bi Amazon morao da skladišti samo minimalan inventar.

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Preuzmi knjigu