Fizika – Prezentacija Singidunum [PDF Download]

Fizika SingodunumPrezentacija o Fizici:

Sila, Dinamika, Masa, Njutnovi zakoni, Centrifugalna sila, Centripetalna sila..

 

 

Prezentaciju  možete pročitati na linku:

Preuzmi prezentaciju