Frater Albertus – Alhemičarski priručnik [PDF Download]

Čovečanstvo je vekovima bilo neobično fascinirano alhemijom. Osnovno filozofsko polazište bilo je da, pošto je Božanska Volja u početku delovala na prvu materiju kako bi stvorila plemenite metale i sve drugo, zašto ne bi i alhemičar – pročišćenog uma i srca, i vešt u laboratorijskoj praksi tadašnjeg vremena – mogao da izvede ovaj isti prirodni proces u kraćem vremenskom periodu?

 

 

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Frater Albertus – Alhemicarski prirucnik

 

Ostavite komentar