Gojko Grubor i Milan Milosavljević – Osnove zaštite informacija [PDF Download]

Produktivnost savremenih poslovnih sistema u najvećoj meri zavisi od brzine donošenja odluka i kvaliteta upravljanja. Odlučivanje, a time i kvalitet upravljanja u potpunosti zavise od kvaliteto informacija, koje procesiraju, skladište i prenose računarski sistemi (RS) i računarske mreže (RM). U ovom udžbeniku umesto uobičajenih skraćenica IS (Informacioni sistem) ili IT (informacione tehnologije) koristiće se termin sistem informaciono komunikacionih tehnologija (IKTS), koji generički uključuje sve atribute i aspekte bezbednosti i zaštite: sistemski pristup, informacione objekte (informacije, podatke, programe), tehnologije (mrežne, informacione, komunikacione, zaštite) i Ijude. Takođe, termin zaštita informacija implicira zaštitu IKTS u celini, pa se ova dva termina u udžbeniku koriste ravnopravno.
U skladu sa objektno – orijentisanim pristupom, od brojnih atributa informacija, kvalitet informacija u potpunosti zavisi od skupa relativno nezavisnih atributa: poverljivosti – da informacije nisu otkrivene neovlašćenim korisnicima; integriteta – da informacije nisu neovlašćeno izmenjene i raspoloživosti – da su informacije dostupne legitimnim korisnicima kada je to potrebno. Kvalitet procesiranih, skladištenih i prenošenih informacija u savremenim visoko distribuiranim i umreženim IKTS Internet tipa, zavisi od funkcionaIne pouzdanosti i bezbednosti sistema i njegovog okruženja, odnosno, od implementiranog sistema zaštite. Na taj način, pored kvaliteta hardvera i softvera, bezbednost IKTS postaje treći gradivni blok sistema kvaliteta poslovnih IKTS i poslovnih sistema u celini.

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Preuzmi knjigu