Harun Jahi – Čudo atoma [PDF Download]

Kada je odgovor na pitanje jednom pronađen, to je ključ za isto vreme vrlo tanka linija koja razdvaja znanje od neznanja.
U svetu u kome živimo, čovečanstvo je u stalnoj potrazi za odgovorima na mnoga pitanja koja počinju poznatim rečima: “Šta”?, “Kako” i “Na koji način”.

Ljudski rod može da napravi samo mali napredak spremajući odgovore na njih. Malo je verovatno da će čovek naći put do istine o izvanrednom redu i ravnoteži sa kojom dolazi u dodir, osim ako ne postavi pitanje: “Zašto?” U ovoj knjizi, proučavaćemo “atom”, osnovu svake žive i nežive stvari. Pošto saznamo šta se i na koji način događa sa česticom koju nazivamo atom, potražićemo odgovore na pitanje “Zašto”. Odgovor na to pitanje dovešće nas do istine za kojom tragamo.

Pročitajte besplatno knjigu na linku:

Harun-Jahi-Cudo-atoma

Ostavite komentar