Nikola Pacović – Hidrometalurgija [PDF Download]

01 U knjizi Hidrometalurgija  iznose se dostignuća u oblasti osnovnih operacija i procesa pri hidrometalurškom tretiranju mineralnih sirovina: luženja, odvajanja tečne od čvrste faze, koncentracije…

 

 

 

 

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Preuzmi knjigu