Homer – Ilijada [PDF Download]

Ilijada je junački epski spev. Pretpostavlja se da je nastao u 8. veku pre nove ere u grčkim kolonijama u Maloj Aziji. Oblik u kome je Ilijada došla do nas dobila je u 6 veku pre. n. e. u Atini u vreme Pizistrata. Pizistrat je ustanovio Panatinski praznik o kome su se recitovale Homerove pesme. Nastavak knjige je Odiseja.

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Preuzmi knjigu