Homer – Odiseja [PDF Download]

Homer - OdisejaOdiseja (grč. Ὀδυσσεία) je junačka epska pesma. Zajedno s Ilijadom, Odiseja je jedan od dva antička grčka epa koja se pripisuju Homeru, navodno slepom jonskom ili eolskom pesniku. Ta se dva epa danas smatraju najstarijim delima grčke književnosti, a klasični filolozi ih datiraju u 8. ili 7. vek pne.

 

 

 

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Preuzmi knjigu