Ivica Radovanović i Branka Sladojević – Pedagoški praktikum [PDF Download]

Pedagoški praktikum iz Opšte pedagogije je namenjen studentima svih fakulteta i visokoškolskih ustanova na kojima se izučava studijska disciplina Opšta pedagogija.
Pedagoški praktikum, u mnogo čemu, ima karakter radnih materijala, radne sveske. Svaki student će u ovom praktikumu rešavati postavljene zadatke, odgovarati na pitanja, analizirati date i navoditi druge primere, analizirati literaturu, vršiti manja istraživanja i dr., zavisno od toga šta se određenim zadatkom od njega zahteva. Autori su nastojali da predvide dovoljno prostora uz svaki zadatak za rad studenata.

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Preuzmi knjigu