Izrada i analiza biznis plana u industriji reciklaže – Diplomski rad [PDF Download]

reciklaza-pet-aOsnovna delatnost preduzeća koje treba da se formira biće reciklaža plastike i proizvodnja PVC folije. Istraživanjem tržišta došao sam do saznanja da postoji velika potreba za reciklažom na domaćem tržištu a ima i puno deponija.
Kao budući lider u oblasti reciklaže želim da recikliram plastiku iz država u okruženju kao i Evropske Unije i da od Srbije napravim ekološku državu.
Otuda potreba i cilj osnivanja preduzeća, jer je moja želja kao vlasnika da svojom brzinom i kvalitetom izrade postanem jedan od vodećih ljudi ove oblasti u našoj zemlji. Kao preduzetnik očekujem da će moja firma imati izuzetnu poslovnu efektivnost i efikasnost, dinamičan rast i razvoj.
Biznis plan koji ću uraditi treba da pokaže da li je ovako postavljeni cilj realno ostvarljiv. Plan je precizan i koncizan. U njemu će se analizirati tržišni,tehničko-tehnološki, ekonomsko-finansijski i organizaciono-upravljački aspekti biznisa. Plan će obuhvatiti prezentaciju analize i procene celokupnog biznisa, od ideje do njenog konačnog oblikovanja.

Diplomski “Izrada i analiza biznis plana u industriji reciklaže” na Mašinskom fakultetu u Beogradu, godina 2012.

Diplomski rad možete pročitati na linku:

Preuzmi diplomski