Izrael Regardije – Aha [PDF Download]

izrael-regardije-ahaI samo odabiranje tako neobičnog naziva kao što je AHA! za jednu skoro epsku pesmu o misticizmu mora zahtevati jedan čudno konstituisan um. A to se, naravno, u najvećoj meri može odnositi na Alistera Kroulija, engleskog pesnika rođenog u Limingtonu 1875. godine. Kao rezultat dugogodišnjeg koncentrisanog proučavanja uporednih religija, mitologije, misticizma svih vrsta i magijskih postupaka pokupljenih u dalekim delovima sveta, njegov um se razvio u jako složen mnemonički aparat. Jedna reč ili fraza bi odmah poslužila kao prekidač za aktiviranje dugog niza asocijacija koje se neprimetno uvlače u životnu kolekciju fascinirajućih ideja. Najvećim delom, one bi prenerazile svakog pridošlicu u njegova bezbrojna dela. Israel Regardie – Aha pdf download

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Preuzmi knjigu