Jovan Dučić – Blago Cara Radovana [PDF Download]

Delo književnika koji je prošao put od učitelja po srpskim školama u Austro-Ugarskoj do ambasadora u velikim evropskim gradovima i umetnički put od mladog pesnika u provinciji do vodećeg pesnika srpske književnosti jednog razdoblja. Osim pesama pisao je putopise, aforistiku i filozofske eseje, a ova dva dela (Blago cara Radovana – Knjiga o sudbini i Jutra sa leutara – Misli o čoveku) obiluju suptilnim analizama, duhovnim kontrastima, poetsko filozofskim kombinacijama i stilskim finesama. U njima je sabrano iskustvo čovečanstva, iskristalisana refleksija pisca, formiran pogled na svet, život i čoveka.

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Jovan Ducic – Blago Cara Radovana

Facebook Comments