Jovan Dučić – Umešnost postojanja [PDF Download]

Misaona proza Jovana Dučića, koja je svoj vrhunac dostigla u bravuroznim, filozofski dubokim, zapisima o čoveku i njegovoj sudbini, sabranim u vanvremenim delima “Blago cara Radovana” i “Jutra sa Leutara“, zauzima posebno, istaknuto mesto, kako u srpskoj, tako i u svetskoj književnosti. Mali je broj svetskih literata koji su, na sličan način i na jednom mestu, izneli toliko kontemplacija o suštinskim pitanjima čovekove egzistencije.
Analizirajući najsuštastveniju problematiku čovekovog postojanja i opstajanja, Dučić je, manirom idejno neopterećenog pesnikafilozofa, građanina sveta, velikog erudite i intelektualca manovskohakslijevskog tipa, svojom mišlju prošao kroz najznačajnije filozofske, umetničke i političke tokove misli, od antike do svog vremena, u sredinama i epohama ljudske tradicije koje su za sobom ostavile najveće tragove. Rezultante ovih intelektualnokontemplativnih analiza zašle su u neslućene dubine i, na pojedinim mestima, kristalizovale se u misli očišćene od tragova pojedinačnih tradicija, kultura i epoha, sposobne da, u vidu maksima, izvađene iz konteksta, samostalno opstanu.
Iza naslova “Umešnost postojanja” krije se izbor i klasifikacija upravo ovakvih granitnih misli Jovana Dučića, oslobođenih nacionalnih, političkih, kulturnih i vremenskih vizura, koje svojom dubokom konstativnošću teže apsolutnim istinama, ili tačnije rečeno, pokušavaju da ponude put za prevazilaženje čovekovih najčešćih pogrešaka u svesnom ili nesvesnom naporu da pronađe svoj optimalni modus vivendi.

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Jovan Ducic – Umesnost postojanja

Facebook Comments