Klod Levi Stros – Divlja misao [PDF Download]

Naučno delo Cl. Levi-Straussa već je ranije izazvalo pažnju uže naučne i šire intelektualne javnosti. U prvom slučaju to je izazvano samom njegovom naučnom koncepcijom, jer je strukturalizam u mnogim društvenim naukama danas naglašeni pravac, a u drugom, novim idejama, koje ruše mnoge predrasude, kao i izvanrednim književnim stilom. Ο potonjemu govori dovoljno uverljivo širokoj publici poznato delo Tužni tropi, koji su i kod nas prevedeni. No tek je pojava Divlje misli izazvala široku diskusiju ο njegovim idejama medu etnolozima, lingvistima, filozofima, sociolozima, kao i među istoričarima i književnicima. Možemo čak reći da su te ideje imale izvesnog odeka i u političkim krugovima, jer je ovaj autor, već ranije poznat po svojim antirasističkim prilozima u publikacijama Unescoa, ovog puta veoma oštro prekinuo sa jednom tvrdo usađenom, a i „naučno'” fundiranom, predrasudom ο bitnoj razlici između „primitivnog mentaliteta,” koji je obiležje jednog velikog dela čovečanstva što obitava prostrane predele Afrike, Australije, Južne Amerike ili Azije, i „civiliziranog mentaliteta!”, koji je privilegija nas Evropejaca i drugih civiliziranih naroda. Dok je ranije ova teza morala opravdati izvesnu kolonijalističku politiku, sad je očito da nova teza ο jedinstvenosti ljudske misli u svim društvenim formacijama od početka istorije, odnosno od pretistorije pa do danas baca ovakva shvatanja u nepovrat!

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Preuzmi knjigu

Facebook Comments