Klod Levi Stros – Totemizam danas [PDF Download]

Sa totemizmom je isto kao sa histerijom. Kad se najzad posumnjalo da se izvesne pojave mogu proizvoljno izdvajati i grupisati, da bi se tako dobili dijagonostički znaci neke bolesti ili objektivne ustanove, i sami simptomi su nestali ili su počeli da se opiru izjednačujućim tumačenjima. U slučaju „velike” histerije, ova promena se ponekad objašnjava kao posledica evolucije društva, koja je, navodno, simbolički izraz mentalnih poremećaja premestila sa somatskog na psihičko područje. Ali poređenje sa totemizmom ukazuje na drukčiju vezu između naučnih teorija i stanja civilizacije, gde se uticaj duha naučnika oseća isto koliko i uticaj duha ljudi koje oni proučavaju, pa i više od toga. Claude Lévi-Strauss

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Preuzmi knjigu