Laza Kostić – Maksim Crnojević [PDF Download]

Maksim Crnojević je tragedija koju je napisao srpski književnik Laza Kostić. Drama je prvi put objavljena 1866. a prvi put je izvedena na sceni 30. januara 1869. u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Maksim Crnojević ima 5 činova i napisan je u deseteračkom stihu. Posmatrano sa stanovišta periodizacije istorije književnosti pripada periodu romantizma. Osnovni zaplet drame Kostić je preuzeo iz usmene pesme Ženidba Maksima Crnojevića. Osim uticaja narodne epske poezije u drami se oseća uticaj Šekspirovih i Šilerovih komada kao i uticaj antičkog nasleđa.

Maksim Crnojević spada u najveće tragedije srpske književnosti devetnaestog veka.

Knjigu možete pročitati na linku ispod: