Martin Luter – O slobodi hrišćanina [PDF Download]

o slobodi hriscaninaPočetkom septembra 1520. godine bila je objavljena bula Exsurge Domine kojom je papa, Martinu Luteru pretio isključenjem iz crkve. Kao odgovor na to, Luter papi šalje ovaj kratki spis u kome on ukratko objašnjava sadržaj svoje osporavane nauke. U svom pismu papi, Luter za ovaj spis kaže: “Što se papira tiče, to je jedan mali traktat u kome je sadržana cela suma hrišćanskog življenja…”

 

Pročitajte besplatno knjigu na linku:

Martin Luter-O slobodi hriscanina

Ostavite komentar