Milan Kašanin – Prividjenja [PDF Download]

Roman Milana Kašanina, doktora istorije umetnosti, kustosa Narodnog Muzeja Jugoslavije. “Priviđenja” prate živote nekoliko beogradskih porodica u periodu neposredno pred početak Drugog svetskog rata.

 

 

 

 

Knjigu možete pročitati na linku ispod: